Ayse Yigit naar de senaat voor de PVDA

De PVDA coöpteert Ayse Yigit in de Senaat. Ayse was lijsttrekker voor het federaal parlement in Limburg, waar de PVDA vriend en vijand verbaasde door 5,6 procent van de stemmen binnen te halen, meer dan een verdubbeling ten aanzien van 2014. Ayse heeft de afgelopen maanden hard campagne gevoerd.

PVDA weigert permanente minimumdienst stationsloketten

De PVDA hekelt de permanente minimale dienstverlening aan de stationsloketten. De NMBS beslist de openingsuren van haar loketten te verminderen in 74 Belgische stations, waarvan twee in Limburg. Vanaf 5 augustus sluiten de loketten in Genk volledig op zondag, de drukste dag van de week. In Sint-Truiden worden zowel in de week als in het weekend de openingsuren gehalveerd: ‘s namiddag en ‘s avonds zijn er voortaan geen loketten meer open.

PVDA voert actie voor meer financiering van de zorg

De wachtlijst voor personen met een beperking in Limburg is met één vierde gestegen tijdens de afgelopen vijf jaar. “Er staan nog teveel mensen op de wachtlijst, dat kan en moet anders” zegt PVDA-lijsttrekker Kim De Witte. “Tegen 2025 moeten alle personen met een handicap een afdwingbaar recht hebben op toekenning van ondersteuning en assistentie.”

Vlot en duurzaam onderweg zonder kilometerheffing

De afgelopen vijf jaar daalde het aantal bus-en treinreizigers in Limburg: met 4,5 procent op de trein en 3,9 procent bij De Lijn. “In tegenstelling tot wat de huidige regeringspartijen beloofden in 2014, werd er de afgelopen vijf jaar bespaard op het openbaar vervoer. Het gevolg is dat het aantal reizigers afnam, terwijl de filedruk blijft groeien", zegt PVDA-lijsttrekker Kim De Witte. "Met ons Routeplan 2030 investeren wij 25 miljard in een snel, fijnmazig en betaalbaar openbaar vervoer. Dat kan de ruggengraat zijn van een duurzame mobiliteit met treinen en bussen waarop je kan vertrouwen."

PVDA On Tour

Er beweegt van alles in ons land. Dat tonen de scholierenacties voor het klimaat, de gele hesjes, de algemene staking. Het sociaal verzet is springlevend. En ook de PVDA heeft de wind in de zeilen. In oktober braken we door in alle grote steden. Met de verkiezingen van 26 mei willen we ook doorbreken in het parlement. Dat doen we met een fenomenaal sociaal verkiezingsprogramma.

Nieuw bestuursakkoord Hasselt: “De meeste dromen zijn bedrog”

Het nieuwe stadsbestuur van Hasselt stelde gisterenavond haar bestuursakkoord voor op de Verenigde Commissievergadering. “Het akkoord bundelt 580 wensen en dromen, maar wat er nu concreet gaat gebeuren blijft opvallend afwezig”, reageert PVDA-fractieleider Kim De Witte.

Nieuwjaarstoespraken Kim De Witte en Ayse Yigit

Maar liefst 500 mensen kwamen opdagen op de nieuwjaarsreceptie van PVDA Limburg op 1 februari in Hasselt. “De PVDA dat zijn wij allemaal tezamen. Wij gaan de samenleving weer op haar voeten zetten", zei federaal lijsttrekker Ayse Yigit daar. "Er groeit een politieke tegenkracht die niet al haar principes opgeeft voor ministerpostjes. Een kracht die een sociale, groene en democratische omwenteling viseert. Een ander systeem, waar mens en natuur centraal staan, niet de winst", besloot Vlaamse lijsttrekker Kim De Witte zijn toespraak. Hun volledige toespraken lees je hier.

Maak De Lijn terug fijn: investeer in goede werkomstandigheden

Vrijdag leek het erop dat de buschauffeurs in Noord-Limburg het werk gingen neerleggen. Maar de dag erna was al duidelijk dat de actiebereidheid veel breder was. De werkomstandigheden en bijgevolg ook de dienstverlening gaan er snel op achteruit.

Kim De Witte en Ayse Yigit lijsttrekkers voor PVDA Limburg

De PVDA trekt in Limburg naar de kiezer met Kim De Witte en Ayse Yigit. Kim De Witte trekt de lijst voor het Vlaams parlement, Ayse Yigit voor het federaal parlement.

PVDA organiseert pop-up cinema in leegstaande TT-wijk

Uit een grondige telling van PVDA Hasselt blijkt dat bijna 200 handelspanden leegstaan in het centrum. Tegelijkertijd komt er meer dan 25.000 m² aan winkelpanden bij in en rond Hasselt. “Wij vragen een bouwstop van nieuwe winkelpanden tot de leegstand écht is aangepakt. Dat kan met een deftige en eerlijke leegstandtaks en met een sociale of culturele herbestemming voor een aantal leegstaande gebouwen. Waarom terug geen kleine cinema in de TT-wijk, waar meer alternatieve films een plaats krijgen? Om te tonen dat het kan én volk trekt, organiseren wij op zaterdagavond 12 januari alvast een filmvertoning in die wijk”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Kim De Witte.