Maak mee het verschil

Nieuws

PVDA voert actie voor meer financiering van de zorg

De wachtlijst voor personen met een beperking in Limburg is met één vierde gestegen tijdens de afgelopen vijf jaar. “Er staan nog teveel mensen op de wachtlijst, dat kan en moet anders” zegt PVDA-lijsttrekker Kim De Witte. “Tegen 2025 moeten alle personen met een handicap een afdwingbaar recht hebben op toekenning van ondersteuning en assistentie.”

Vlot en duurzaam onderweg zonder kilometerheffing

De afgelopen vijf jaar daalde het aantal bus-en treinreizigers in Limburg: met 4,5 procent op de trein en 3,9 procent bij De Lijn. “In tegenstelling tot wat de huidige regeringspartijen beloofden in 2014, werd er de afgelopen vijf jaar bespaard op het openbaar vervoer. Het gevolg is dat het aantal reizigers afnam, terwijl de filedruk blijft groeien", zegt PVDA-lijsttrekker Kim De Witte. "Met ons Routeplan 2030 investeren wij 25 miljard in een snel, fijnmazig en betaalbaar openbaar vervoer. Dat kan de ruggengraat zijn van een duurzame mobiliteit met treinen en bussen waarop je kan vertrouwen."

Dit is jouw beweging