Vlot en duurzaam onderweg zonder kilometerheffing

De afgelopen vijf jaar daalde het aantal bus-en treinreizigers in Limburg: met 4,5 procent op de trein en 3,9 procent bij De Lijn. “In tegenstelling tot wat de huidige regeringspartijen beloofden in 2014, werd er de afgelopen vijf jaar bespaard op het openbaar vervoer. Het gevolg is dat het aantal reizigers afnam, terwijl de filedruk blijft groeien", zegt PVDA-lijsttrekker Kim De Witte. "Met ons Routeplan 2030 investeren wij 25 miljard in een snel, fijnmazig en betaalbaar openbaar vervoer. Dat kan de ruggengraat zijn van een duurzame mobiliteit met treinen en bussen waarop je kan vertrouwen."

PVDA On Tour

Er beweegt van alles in ons land. Dat tonen de scholierenacties voor het klimaat, de gele hesjes, de algemene staking. Het sociaal verzet is springlevend. En ook de PVDA heeft de wind in de zeilen. In oktober braken we door in alle grote steden. Met de verkiezingen van 26 mei willen we ook doorbreken in het parlement. Dat doen we met een fenomenaal sociaal verkiezingsprogramma.

Nieuw bestuursakkoord Hasselt: “De meeste dromen zijn bedrog”

Het nieuwe stadsbestuur van Hasselt stelde gisterenavond haar bestuursakkoord voor op de Verenigde Commissievergadering. “Het akkoord bundelt 580 wensen en dromen, maar wat er nu concreet gaat gebeuren blijft opvallend afwezig”, reageert PVDA-fractieleider Kim De Witte.

Nieuwjaarstoespraken Kim De Witte en Ayse Yigit

Maar liefst 500 mensen kwamen opdagen op de nieuwjaarsreceptie van PVDA Limburg op 1 februari in Hasselt. “De PVDA dat zijn wij allemaal tezamen. Wij gaan de samenleving weer op haar voeten zetten", zei federaal lijsttrekker Ayse Yigit daar. "Er groeit een politieke tegenkracht die niet al haar principes opgeeft voor ministerpostjes. Een kracht die een sociale, groene en democratische omwenteling viseert. Een ander systeem, waar mens en natuur centraal staan, niet de winst", besloot Vlaamse lijsttrekker Kim De Witte zijn toespraak. Hun volledige toespraken lees je hier.

Maak De Lijn terug fijn: investeer in goede werkomstandigheden

Vrijdag leek het erop dat de buschauffeurs in Noord-Limburg het werk gingen neerleggen. Maar de dag erna was al duidelijk dat de actiebereidheid veel breder was. De werkomstandigheden en bijgevolg ook de dienstverlening gaan er snel op achteruit.

Kim De Witte en Ayse Yigit lijsttrekkers voor PVDA Limburg

De PVDA trekt in Limburg naar de kiezer met Kim De Witte en Ayse Yigit. Kim De Witte trekt de lijst voor het Vlaams parlement, Ayse Yigit voor het federaal parlement.

PVDA organiseert pop-up cinema in leegstaande TT-wijk

Uit een grondige telling van PVDA Hasselt blijkt dat bijna 200 handelspanden leegstaan in het centrum. Tegelijkertijd komt er meer dan 25.000 m² aan winkelpanden bij in en rond Hasselt. “Wij vragen een bouwstop van nieuwe winkelpanden tot de leegstand écht is aangepakt. Dat kan met een deftige en eerlijke leegstandtaks en met een sociale of culturele herbestemming voor een aantal leegstaande gebouwen. Waarom terug geen kleine cinema in de TT-wijk, waar meer alternatieve films een plaats krijgen? Om te tonen dat het kan én volk trekt, organiseren wij op zaterdagavond 12 januari alvast een filmvertoning in die wijk”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Kim De Witte.

Hasseltse PVDA-gemeenteraadsleden ondertekenen ethisch charter

Voor de eerste keer in 20 jaar krijgt de jeneverstad terug oppositie langs links. Kim De Witte en Karolien Stevens leggen op 2 januari de eed af als nieuwe gemeenteraadsleden. Net vóór de installatievergadering zullen zij een ethisch charter ondertekenen op een eedaflegging voor het stadhuis.

Doe je mee?