PVDA kaart armoede in Genk aan met solidariteitsactie

De armoedecijfers in Genk zijn schrijnend. Dat was al duidelijk voor de coronacrisis maar meer dan ooit tijdens de crisis. Daardoor kloppen meer mensen aan bij armoedeorganisaties als “Zonder Honger naar Bed”. “Met enkele leden van de PVDA brachten we voedsel bij deze organisatie dat we samen hebben ingezameld. Zo helpen we mensen die het moeilijk hebben. Maar we willen vooral ook de armoede in onze stad aankaarten en structurele oplossingen eisen,” zegt Michelle Heijens, voorzitter van PVDA Genk.

PVDA beplakt Genkse bushokjes uit protest tegen het schrappen van haltes

Eind 2021 verdwijnen heel wat bushaltes van De Lijn, ook in Genk. “Om de reizigers te informeren, beplakten we een vijftiental Genkse haltes die in het nieuwe Limburgse vervoersplan geschrapt zullen worden”, zegt Michelle Heijens, voorzitter van PVDA Genk. “Wij verdedigen ieders recht op mobiliteit. Dat recht wordt hoe langer hoe meer afgebouwd. Om het file- en milieuprobleem aan te pakken, hebben we nochtans meer en niet minder openbaar vervoer nodig.”

PVDA voert actie voor behoud Kauliller bossen

De gemeente Bocholt staat op het punt haar fiat te geven aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), waardoor zo’n 300 ha natuur en landbouwgrond herbestemd wordt en 136 ha waardevol bos definitief opgeofferd wordt voor zandwinning. “Deze ontbossing is onaanvaardbaar”, zegt Kim De Witte, Vlaams volksvertegenwoordiger van de PVDA. “Deze industriële ontginning is niet aangewezen in het licht van de nakende betonstop, het grote droogteprobleem en de Parijse klimaatafspraken. Er werden meer dan 4.000 bezwaarschriften ingediend. De gemeente moet die bezwaren serieus nemen en haar plannen voor de ontginning definitief opbergen.”

PVDA voert actie tegen afbouw van dienstverlening NMBS

PVDA Tongeren is niet te spreken over de afbouw van de dienstverlening bij de NMBS.  Daarom voerde de linkse partij vrijdag actie aan het station. In Tongeren zullen de loketten in de week nog enkel open zijn van 7u00 tot 10u15 en in het weekend blijven ze gesloten. “Onaanvaardbaar”, zegt Sabrina Onate y Martinez, voorzitter van PVDA Tongeren. “Door de inperking van de openingsuren komt de kwaliteit van de dienstverlening in gedrang. Mensen die meer hulp nodig hebben moeten hun plan maar trekken? Wij vragen de NMBS te blijven investeren in dienstverlening dichtbij de mensen en dus de loketten terug dagelijks te openen.” 

Corona zet werkloosheidsdiensten onder druk

Corona treft niet iedereen even hard. Terwijl een kleine elite z’n fortuin met miljarden ziet toenemen dankzij corona, zien heel wat gezinnen hun inkomen dalen of wegvallen. Een deel van hen heeft recht op een werkloosheidsuitkering. Maar de uitbetaling van die uitkeringen, loopt grote vertraging op. Een onhoudbare situatie. De diensten voor de uitbetaling kreunen onder het werk. Michael Nunes van PVDA Tongeren deed een interview met Kim, medewerkster van de Dienst Werkloosheid van ABVV Limburg. 

PVDA Limburg brengt virtuele knuffels naar personeel Sint-Trudoziekenhuis

Na de zware corona-uitbraak in het Sint-Trudoziekenhuis wil de PVDA het personeel steunen. “Het zorgpersoneel levert al maandenlang enorme inspanningen. Ze hebben meer dan ooit warmte nodig. Daarom staan we hier vandaag met kaarsen en ‘virtuele’ knuffels. Met deze nieuwe uitbraak wordt een groot deel van het personeel op technische werkloosheid gezet. Daardoor vallen ze plots op 70 procent van hun loon. Dit is mensen als voorwerpen behandelen. Dit kan echt niet”, vindt PVDA-volksvertegenwoordiger Kim De Witte. 

Geen enkele reden om Yoko Cheese te sluiten

“Tijdens de lockdown hebben we volle bak geproduceerd. We zijn zelfs op zaterdagen komen werken. Nu kondigen ze de sluiting aan. Zonder schaamte. Het is onaanvaardbaar”, reageert een arbeider van Yoko Cheese in Genk. Het is “erg moeilijk door de coronapandemie”, klinkt het bij de zuivelmultinational. Nochtans maakte het bedrijf in volle coronacrisis 108 miljoen euro winst.

PVDA Hasselt steekt postbodes hart onder de riem

Leden van de PVDA deelden vanochtend bij de werkplaats van bpost in Ekkelgaarden speculaas uit aan de werknemers. “Er kwam onlangs veel kritiek dat de pakjesverdeling in het honderd liep. Maar die kritiek verdienen de werknemers niet. Er zijn gewoonweg te weinig handen voor al het werk. Daarom kwamen we hen iets lekkers uitdelen samen met de boodschap ‘jullie handen zijn goud waard’”, vertelt Kim De Witte, PVDA-volksvertegenwoordiger. 

PVDA schenkt speelgoed aan kansarme kinderen

Leden van PVDA Hasselt hebben op woensdag 2 december heel wat speelgoed geschonken aan de speelgoedbank van Inner Wheel. Die bezorgt het speelgoed via organisaties aan kansarme kinderen. “Door de coronacrisis is de armoede nog meer gestegen”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Kim De Witte. “Met deze actie willen we kinderen van kansarme gezinnen die zich geen speelgoed kunnen permitteren toch een mooi Sinterklaascadeau bezorgen.”

PVDA vraagt dat hulp bij alcohol- en drugverslaving gratis blijft

Het aantal meldingen over alcohol-en drugverslaving tijdens deze coronacrisis neemt fors toe. “In deze tijden van lockdown en isolatie is toegankelijke hulpverlening cruciaal. En toch beslist de stad Hasselt om de consultaties bij het Centrum voor alcohol en drugproblemen (CAD) betalend te maken. Tot 11 euro per consultatie. Zo’n dienst hoort gratis te blijven, zeker in deze tijden”, zegt PVDA-fractieleider Kim De Witte.