Drie keer meer Limburgse gezinnen wachten op sociale woning tijdens afgelopen regeerperiode

Uit nieuwe cijfers van de VMSW blijkt dat 19.572 gezinnen in Limburg wachten op een sociale woning. Dat is bijna drie keer zoveel als in 2014, aan het begin van de vorige Zweedse regering. “De armoede in Limburg neemt zienderogen toe. Betaalbare en sociale woningen zijn een belangrijk middel om daar iets aan te doen. Maar in zijn startnota wil De Wever de bouw van sociale woningen in de meest noodlijdende gemeenten stopzetten in plaats van uitbreiden. Dat is de wereld op zijn kop”, reageert PVDA-parlementslid Kim De Witte.

Het aantal gezinnen dat wacht op een sociale huurwoning in Limburg is verdriedubbeld: van 7.756 gezinnen in 2014 naar 19.572 in 2018. In Hasselt is er een verdubbeling: van 1.427 gezinnen in 2014 naar 3.299 in 2018. Maar toch kondigt Bart De Wever een stop af voor gemeenten die het zogenaamde Bindend Sociaal Objectief (BSO) hebben bereikt. Dat objectief is echter veel te laag.

De PVDA berekende dat maar liefst 42 procent van de aanvragen voor een sociale woning gebeurden in een stad of gemeente waar het Bindend Sociaal Objectief gehaald werd. Hasselt, waar het aandeel sociale woningen vandaag op 5,71 procent ligt, heeft dit BSO al bereikt. De stad moest amper 543 extra sociale woningen voorzien tussen 2008 en 2025. Die woningen zijn er ondertussen, maar de noden zijn veel groter dan dat. De mogelijkheden zijn ook veel groter, gezien de grote toename aan luxewoningen die de hoofdstad momenteel kent.

In Limburg steeg de kansarmoede met 20 procent tussen 2014 en 2017 (van 11,8 procent in 2014 naar 14,2 procent in 2017). In Hasselt steeg de kansarmoede met meer dan 50 procent over diezelfde periode (van 9,4 procent naar 14,4 procent). “Uitgerekend in steden waar de nood het hoogst is, wil de N-VA nieuwe sociale woningen blokkeren”, reageert De Witte. “In mei 2019 dienden wij nog een motie in op de Hasseltse gemeenteraad om het aantal sociale woningen op te trekken. De burgemeester bevestigde dat het aantal sociale woningen in de hoofdstad te laag ligt en beloofde het verder op te trekken. Praat voor de vaak, zo blijkt nu uit de startnota van Bart De Wever.”

Betaalbaar wonen is een belangrijke hefboom in de strijd tegen armoede. In Nederland, waar Bart De Wever zich zo graag aan spiegelt, ligt het aantal sociale woningen op 34 procent. “Een stad als Hasselt, met 5,7 procent sociale woningen, moet stimuli krijgen geen verboden”, besluit De Witte. “Wij zullen erop toezien dat de burgemeester zijn woord houdt. Er hoeft zelfs niet te worden bijgebouwd. De leegstand in Hasselt is schrijnend. De Vlaamse wooncode laat toe om panden die al vele jaren leegstand te renoveren en te verhuren als sociale woningen. Met de opbrengsten kunnen de renovatiekosten worden terugbetaald.”

 

Foto Flickr / Amaury Henderick