Versterk vrouwenorganisaties in plaats van ze af te bouwen

Het vrouwen- en lesbiennecentrum De Madam VZW stopt na 40 jaar met bestaan. De twee medewerkers die recent met pensioen gingen, mogen niet vervangen worden door de Vlaamse overheid. “Het geweld tegen vrouwen neemt toe. Dit jaar werden al 13 vrouwen vermoord. We hebben meer vrouwenrechtenorganisaties nodig, niet minder”, reageert PVDA-senator Ayse Yigit.

De Madam vzw is een bekende naam in Hasselt en daarbuiten. Een ontmoetingsplaats waar vrouwen elkaar stimuleren om op te komen voor hun rechten. Een belangenvereniging die lesbiennes helpt om hun plaats te vinden in de samenleving. Met advies, opvang, eerstelijns hulpverlening, informatie, acties, cultuur.

“Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat deze vzw, die zoveel vrouwen geholpen heeft, ophoudt te bestaan”, zegt Ayse Yigit (PVDA). Yigit werkte vele jaren met kwetsbare vrouwen en lanceerde zelf een werkgroep voor vrouwenrechten in Limburg, meer bepaald het Collecti.e.f 8 maars Limburg.

De Vlaamse Regering beukt hard in op het middenveld. “De afbouw van subsidies voor socio-culturele organisaties is één van de beleidslijnen van de huidige Vlaamse regering. Ik betreur dat ten zeerste”, aldus Ayse Yigit. “In deze tijden van isolatie, lockdown en afzondering zijn de noden extra groot. Ik hoop dan ook dat de Vlaamse regering of de lokale overheden de moeite doen om middelen te vinden opdat deze vrouwenwerking verder kan bestaan."