Overwinning Groene Delle

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) noemde de ontwikkeling van 23 hectare van de Groene Delle in juni nog een goed compromis tussen natuur en economie. “Dankzij het brede protest - 40.000 bezwaarschriften en petities, wekelijkse wandelingen en fietstochten, stille protesten - is de minister geplooid. Wij vragen nu de erkenning van de Groene Delle als natuurgebied”, zegt volksvertegenwoordiger Kim De Witte (PVDA). 

Het plan van de Vlaamse Regering om dit waardevolle natuurgebied te kappen lag al zo goed als vast. Minister Demir noemde de ontwikkeling van een deel van de Groene Delle in juni nog een ‘goed compromis tussen economie en ecologie’ en ‘een strategische keuze voor transport over het kanaal’. In haar hoofd leek de ontwikkeling van het natuurgebied al een feit te zijn. Ze was niet over één nacht ijs gegaan, zei ze in het parlement. 

“Dat de minister nu terugkomt op haar stappen is te danken aan de druk van onderuit”, vertelt Kim De Witte. “Het actiefront Red De Groene Delle mag de belangrijkste pluimen op haar hoed steken. Met de PVDA hebben we zoveel als mogelijk onze schouders onder dit protest gezet, met acties en tussenkomsten in het parlement en de Hasseltse gemeenteraad.”

“We vragen nu de erkenning van de Groene Delle als natuurgebied”, vervolgt De Witte. “De weinige natuur die ons rest moeten we beschermen, zeker als er voldoende industrieterreinen beschikbaar zijn. In Vlaanderen wordt dagelijks nog 7 hectare aan open ruimte gebetonneerd. Aan dit tempo botsen we onvermijdelijk op het probleem van de snel toenemende waterschaarste in Vlaanderen.” 

Doe je mee?