Skip to content

Geen enkele reden om Yoko Cheese te sluiten

Geen enkele reden om Yoko Cheese te sluiten

“Tijdens de lockdown hebben we volle bak geproduceerd. We zijn zelfs op zaterdagen komen werken. Nu kondigen ze de sluiting aan. Zonder schaamte. Het is onaanvaardbaar”, reageert een arbeider van Yoko Cheese in Genk. Het is “erg moeilijk door de coronapandemie”, klinkt het bij de zuivelmultinational. Nochtans maakte het bedrijf in volle coronacrisis 108 miljoen euro winst.

“De medewerkers wil ik bedanken voor hun inzet en loyaliteit”, schreef CEO Hein Schumacher nog in zijn jaarverslag in 2019. Een paar maanden later laat hij via de pers weten dat een duizendtal van die loyale medewerkers eind 2021 op straat staan. Voor Yoko Cheese in Genk gaat het zelfs over sluiting van het bedrijf. “Dit hadden we niet zien aankomen, wij zijn een winstgevend bedrijf en onze winsten zijn alleen maar gestegen met de coronacrisis. Wij hebben gezorgd voor die winsten met ons harde werk. Is dit wat we ervoor in de plaats krijgen?”, vertelt een arbeider van Yoko cheese.

FrieslandCampina is een van de grootste zuivelondernemingen ter wereld. Het bedrijf heeft vestigingen in 36 landen. In België telt FrieslandCampina zo’n 1.300 personeelsleden. Yoko Cheese in Genk telt 250 werknemers. Door de herstructurering wil FrieslandCampina besparen op de kosten, omdat het momenteel erg moeilijk is door de coronapandemie en omdat de winstmarges zwaar onder druk staan, zo wordt beweerd. 

Erg moeilijk door corona?

Hoezo, erg moeilijk? De omzet en het bedrijfsresultaat van FrieslandCampina stegen in de eerste helft van 2020. Het bedrijf maakte in volle coronacrisis 108 miljoen winst. In mei en september nam FrieslandCampina in Nederland en Nigeria nog twee andere bedrijven over. Dat soort resultaten kunnen weinig bedrijven voorleggen. En dat terwijl veel mensen in ons land hun inkomen met 30% zagen dalen omdat ze door het coronavirus tijdelijk werkloos werden. 

Sinds 2015 maakte FrieslandCampina 1,4 miljard euro winst. Ook in België, waar de multinational vijf sites heeft, maakt FrieslandCampina winst: 12 miljoen euro in 2019 en 59 miljoen euro sinds 2015. Vorig jaar gaf CEO Hein Schumacher zichzelf een flinke loonsverhoging van 15%. Ook in Genk bij Yoko Cheese gaat het goed. De afgelopen jaren was er steeds een winst van meer dan 1 miljoen en in de eerste maanden van de coronacrisis maakte het bedrijf meer winst dan andere jaren.

PVDA eist moratorium op ontslagen tijdens crisis

Een deel van de productie van FrieslandCampina verminderde, onder meer door de verplichte sluiting van de horeca. Ondernemingen die in deze crisisperiode in moeilijkheden komen, kunnen voor hun personeel een beroep doen op tijdelijke werkloosheid. Er is dus geen enkele reden om mensen te ontslaan. Daarom stelt de PVDA voor dat tijdens deze periode geen mensen mogen worden ontslagen. Net zoals in Italië en Spanje het geval is. Daar is er voor bedrijven die een beroep doen op tijdelijke werkloosheid een moratorium op ontslagen.

Als winstgevend bedrijf heeft FrieslandCampina geen enkele reden om mensen te ontslaan. Arbeidsduurvermindering met loonbehoud is een menselijke oplossing in tijden van coronacrisis. Zo zorg je voor het behoud van jobs. Het behoud van jobs betekent ook het behoud van sociale zekerheidsbijdragen en het vermijden van werkloosheidsuitkeringen.