Skip to content

Vrouwenbeweging ‘Marianne’ van PVDA ging dit weekend ook in Limburg van start

Vrouwenbeweging ‘Marianne’ van PVDA ging dit weekend ook in Limburg van start

Vrouwenbeweging Marianne zet zich in voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ze is lokaal al op heel wat plaatsen verankerd. Vanaf dit weekend is ook in Limburg een groep actief. Marianne Limburg organiseerde zaterdag een startavond.

De groep organiseerde een interactieve workshop rond verbinding met Layla Önlen, performer en theaterdocent-regisseur in afstudeerfase. Daarnaast waren er ook praattafels waar vrouwen hun ervaringen konden delen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag & geweld tegen vrouwen, combinatie arbeid & gezin en armoede.  

De aanwezigen konden aangeven rond welke thema’s ze willen werken en welke activiteiten ze in de toekomst willen doen. Marianne is er klaar voor om volgend jaar rond deze thema’s te werken en heel wat activiteiten te organiseren.

Vrouwenbeweging Marianne heeft vier actiepunten: 1. recht op minimum 14 euro bruto per uur, 2. stop geweld op vrouwen, 3. sterke publieke diensten, genoeg geleund op vrouwen, 4. recht op abortus.

Marianne Hasselt
Aurelie Decoene Marianne
Hasselt Marianne
Default image alt text
4 An optional caption for the image that will be added to the gallery. Enter any descriptive text for this image that you would like visitors to be able to read.
Default image alt text
5 An optional caption for the image that will be added to the gallery. Enter any descriptive text for this image that you would like visitors to be able to read.