Skip to content

PVDA Tongeren zet ‘vergeten’ thuisverpleging in de bloemetjes

PVDA Tongeren zet ‘vergeten’ thuisverpleging in de bloemetjes

“Tijdens de eerste golf hebben wij geen enkele vorm van steun gehad van de overheid. Ik heb meer dan 1.000 euro extra kosten moeten maken om mezelf te voorzien van het nodige beschermingsmateriaal en ontsmettingsmiddel. We worden vaak vergeten,” vertelt Annick, thuisverpleegkundige uit Bilzen. “Met de leden van de PVDA schoten we in actie om ook deze ‘vergeten’ zorghelden te bedanken voor hun blijvende inzet tijdens deze coronacrisis. Wij vragen de Vlaamse Regering om het nodige budget op tafel te leggen om investeringen te doen in de zorg. Hogere lonen en meer personeel is noodzakelijk om het beroep aantrekkelijker te maken”, zegt Sabrina Onate y Martinez, voorzitter van PVDA Tongeren.

“Ik doe mijn job met heel veel plezier en hou van het contact met de patiënten, maar een beetje meer erkenning en ook wat steun zou toch fijn geweest zijn deze periode. Ik zie veel jongeren terug vertrekken uit de thuisverpleegkunde. Als wij ziek worden, worden we niet betaald omdat we zelfstandigen zijn. Ook het pensioen is niet voldoende om van te overleven. Daarom maken veel thuisverpleegkundigen de overstap naar het ziekenhuis. Net als in alle zorgsectoren, komen ook wij echt handen te kort,” gaat Annick verder. “De druk neemt toe, net als het aantal patiënten. De patiënten worden sneller ontslaan uit het ziekenhuis om zo meer bedden vrij te hebben voor corona-patiënten. Deze patiënten hebben meer en intensievere verzorging nodig.”

De Vlaamse Regering blijft achter wanneer het gaat over investeringen in de zorg. Het budget dat nu op tafel ligt, is veel te beperkt om tegemoet te komen aan de noden in de sector. Bovendien stelt de Vlaamse Regering het akkoord almaar verder uit. “Ondertussen zit het zorgpersoneel tot over de oren in de tweede golf, maar ze hebben nog geen énkel teken van waardering gekregen. De loonsverhogingen blijven uit en ook het extra budget om extra personeel aan te kunnen werven, is er nog niet. Het wordt tijd dat de Vlaamse Regering respect toont voor de zorg en het nodige budget op tafel legt”, zegt Sabrina Onate y Martinez, voorzitter van PVDA Tongeren. 

“De zelfstandige zorgkundigen hebben geen recht op de consumptiecheque van 300 euro of een andere premie die het federale zorgpersoneel wel terecht krijgt. Werken tot 67 ziet werkelijk niemand zitten in de zorgsector. Wij vergeten deze helden niet en wij vragen dringend aan de regering: erken het werk in de zorgsector als zwaar beroep, zorg voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden, pensioen vanaf 60 jaar voor elke werknemer in de zorgsector, ook zij die op zelfstandige basis werken. Meer handen is overal in de zorgsector nodig, zowel in de ziekenhuizen als in de gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, …. Men moet alles op alles zetten om deze sector terug zuurstof te geven. Veel zuurstof”.