Skip to content

PVDA vraagt dat hulp bij alcohol- en drugverslaving gratis blijft

PVDA vraagt dat hulp bij alcohol- en drugverslaving gratis blijft

Het aantal meldingen over alcohol-en drugverslaving tijdens deze coronacrisis neemt fors toe. “In deze tijden van lockdown en isolatie is toegankelijke hulpverlening cruciaal. En toch beslist de stad Hasselt om de consultaties bij het Centrum voor alcohol en drugproblemen (CAD) betalend te maken. Tot 11 euro per consultatie. Zo’n dienst hoort gratis te blijven, zeker in deze tijden”, zegt PVDA-fractieleider Kim De Witte.  

Het is niet gemakkelijk hulp te vragen bij verslaving. De eerste stap is groot. Maar in plaats van de hulp toegankelijker te maken, trekt de stad nu nieuwe barrières op. Terwijl de wachtlijsten voor hulp bij het CAD verder uitlopen tot meerdere maanden, worden de consultaties nu ook nog betalend gemaakt. Het tarief kan oplopen tot 11 euro per consultatie. “Stel je voor dat je een wekelijkse consultatie nodig hebt om van je verslaving af te geraken? Dat is ongeveer 50 euro per maand. Deze beslissing is onbegrijpelijk. Hoe kan je nu voor zo’n cruciale dienst nog een extra drempel invoeren midden in deze crisis waarin zowel verslaving als geldnood toenemen”, vraagt Kim De Witte zich af.

Sinds 2014 is er een overeenkomst tussen OCMW Hasselt en CAD Limburg om gratis dienstverlening aan te bieden voor ambulante en preventieve zorg aan de inwoners van Hasselt. De stad investeerde daar in 2020 nog 0,6122 euro per inwoner in. De Vlaamse overheid (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) schafte in 2019 de gratis dienstverlening af door een cliëntbijdrage voor ambulante zorg binnen de CGG en CAD mogelijk te maken. In het kader van de fusie in juni 2019 van CAD Limburg met de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg, tot zorGGroep Zin vzw, wordt nu deze gratis dienst op de schop gedaan.

In de Hasseltse Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 november jl. werd deze beslissing van het stadsbestuur ter stemming voorgelegd. Alle partijen – Vlaams Belang, CD&V, Groen, Sp.a en OpenVLD - stemden vóór het betalend maken van de dienst. PVDA stemde tegen, raadslid Michel Froidmont (Sp.a) onthield zich.

“Het stadsbestuur verbergt zich achter de Vlaamse overheid, maar er is geen enkele verplichting om een betalende dienst in te voeren. Zij kan perfect beslissen om de gratis dienstverlening verder te zetten. Op onze vraag hoeveel deze besparing de stad zal opleveren, kon schepen Lies Jans (N-VA) geen antwoord geven. Wij vragen de cijfers zo snel mogelijk op en zullen actie ondernemen om deze dienst weer gratis te maken”, aldus De Witte.

 

(Foto Flickr - Find Rehab Centers)