Skip to content

PVDA kaart armoede in Genk aan met solidariteitsactie

PVDA kaart armoede in Genk aan met solidariteitsactie

De armoedecijfers in Genk zijn schrijnend. Dat was al duidelijk voor de coronacrisis maar meer dan ooit tijdens de crisis. Daardoor kloppen meer mensen aan bij armoedeorganisaties als “Zonder Honger naar Bed”. “Met enkele leden van de PVDA brachten we voedsel bij deze organisatie dat we samen hebben ingezameld. Zo helpen we mensen die het moeilijk hebben. Maar we willen vooral ook de armoede in onze stad aankaarten en structurele oplossingen eisen,” zegt Michelle Heijens, voorzitter van PVDA Genk.

“Zonder Honger naar Bed is een groep Genkenaren die andere Genkenaren die het financieel moeilijk hebben, helpen door het schenken van maaltijden of andere levensmiddelen. We hebben veel respect voor hoe ze zich inzetten om te helpen waar het beleid faalt. Structurele maatregelen van onze overheid zijn nu meer dan ooit nodig om de stijgende armoede in ons land aan te pakken", zegt Heijens.

De cijfers in Genk blijven schrijnend. Zelfs voor de coronacrisis groeide één kind op vier op in armoede. Eén op vijf Genkenaren krijgt een verhoogde tegemoetkoming. Dat is 33 procent meer dan in de rest van Vlaanderen (bron provincie.incijfers.be). Door corona zullen die cijfers er zeker niet beter op geworden zijn.

De coronacrisis weegt zwaar voor heel wat mensen. De getroffen maatregelen in de strijd tegen het virus hebben voor heel wat gezinnen gezorgd dat hun inkomen sterk is gedaald of in het ergste geval volledig is weggevallen. Deze crisis heeft heel wat nieuwe armen gecreëerd. Nieuwe gezichten die nu voor voedsel, kledij of woonst moeten gaan aankloppen bij armoedeorganisaties, voedselbanken en OCMW’s. Voedselbanken zien de vraag naar voedselpakketten met 20 procent toenemen. Daarnaast is het aantal mensen dat een leefloon aanvraagt bij het OCMW in de eerste helft van dit jaar met 5 procent gestegen en de aanhoudende crisis zal deze trieste cijfers alleen maar verder de hoogte in jagen.

“We willen hiermee een signaal geven aan ons gemeentebestuur en onze regering dat het anders moet en anders kan. Hoe kan het dat in deze crisis de armoede toeneemt, maar tegelijk ook de 100 rijkste Europeanen samen 120 miljard euro rijker werden? Dan klopt er iets niet aan ons systeem. Die rijkdom moet in de eerste plaats herverdeeld worden, bijvoorbeeld met een miljonairstaks. Een andere structurele maatregel die nodig is, is het verhogen van de uitkeringen tot boven de armoedegrens. De stad kan daartoe het initiatief nemen door een pilootproject te lanceren om te tonen dat het kan,” besluit Heijens.