Skip to content

Maak De Lijn terug fijn: investeer in goede werkomstandigheden

Maak De Lijn terug fijn: investeer in goede werkomstandigheden

Vrijdag leek het erop dat de buschauffeurs in Noord-Limburg het werk gingen neerleggen. Maar de dag erna was al duidelijk dat de actiebereidheid veel breder was. De werkomstandigheden en bijgevolg ook de dienstverlening gaan er snel op achteruit.

Vorige week al deelden de vakbonden mee dat sommige bussen in Limburg werden geannuleerd door personeelstekort. Mensen staan tevergeefs te wachten aan de halte. In Noord-Limburg werden hele diensten afgeschaft door personeelstekort. “Door een steeds verder doorgedreven besparing in onze provincie komt de dienstverlening in het gedrang”, stelt Stan Reusen van ACOD. “Wij vragen dan ook al een geruime tijd om deze politiek te stoppen en terug te investeren in Limburg.”

De dienstverlening staat onder druk door de stelselmatige afbraak van de werkomstandigheden. Een heikel zijn bijvoorbeeld de plaspauzes van de buschauffeurs. Chauffeurs worden geacht shiften te draaien van vier uur zonder te plassen. Er zijn chauffeurs die bewust niet of weinig drinken, opdat ze toch maar niet naar het toilet zouden moeten gaan.

De voorziene pauzes zijn ook veel te kort. Op papier heeft men zes of zeven minuten rust, maar in de praktijk is dat vaak veel minder. Het verkeer wordt steeds drukker, maar de berekeningen van de routes worden niet aangepast. Hierdoor schiet de werkdruk verder omhoog, verdwijnen pauzes en zijn bussen vaker te laat. Chauffeurs moeten steeds vaker kiezen tussen hun plaspauze nemen of op tijd zijn voor de aansluiting. Dit leidt zelfs tot nierproblemen bij heel wat chauffeurs.

De PVDA wil een beleid dat investeert in openbaar vervoer. Als we mensen uit de auto willen halen, om de CO2-uitstoot te doen dalen, dan moeten er degelijke alternatieven zijn. Eén alternatief is het openbaar vervoer. Vroege en late bussen afschaffen, prijzen doen stijgen, knippen in de arbeidsomstandigheden zijn geen goede manieren om het openbaar vervoer terug aantrekkelijk te maken.

Met dit soort beleid duw je mensen letterlijk terug de auto in. Wij pleiten voor een wijdverspreid, kwalitatief en gratis openbaar vervoer. Luxemburg gaat haar openbaar gratis maken in heel het land. In Europa zijn er 56 steden die experimenteren met gratis openbaar vervoer. De gemeenschap betaalt nu al 80 procent van de kosten van het openbaar vervoer. De verkoop van tickets staat slechts in voor 20 procent van de kosten. Het gratis maken is dus maar een kleine stap. Het brengt ook een hele besparing met zich mee, omdat de verkoop en controlesystemen van de tickets weg vallen. In Hasselt waren de bussen gratis en zaten er veel meer reizigers op de bus. In Duinkerke werden de bussen gratis in september van  vorig jaar en zitten er nu bijna 50 procent meer reizigers op de bus. Een goed openbaar vervoer, ja het kan!

Lees hier ons 10-punten-programma voor een sociale klimaatrevolutie.

 

Foto Jean Philippe Dheure / Flickr