Skip to content

PVDA vraagt dat Hasselt een ‘apartheidsvrije stad’ wordt

PVDA vraagt dat Hasselt een ‘apartheidsvrije stad’ wordt
Het bloedbad in Gaza neemt ongeziene proporties aan. Het dodental loopt op tot boven de 14.500, waarvan de helft kinderen. Ook ziekenhuizen, scholen en woningen zijn doelwitten. “Het is belangrijk dat de stad zich uitspreekt tegen deze volkerenmoord en tegen het apartheidsregime dat Israël installeert. Wij vragen daarom in een motie dat de Hasselt zich uitroept tot apartheidsvrije stad, zegt PVDA-fractieleider Kim De Witte.
 
Het bloedbad in Gaza is een reactie van Israël op de bloedige aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. Die aanval is dan weer een reactie op de 56-jaar durende illegale bezetting van Palestina door Israël, de continue onderdrukking en mensenrechtenschendingen, de kolonisering van Palestijnse gebieden en de 16-jarige blokkade van de Gazastrook.
 
“Dit conflict zal niet opgelost geraken zolang Israël de illegale bezetting van Palestina blijft doorzetten en de mensenrechten van Palestijnen blijft schenden. Wij vragen dan ook dat de stad Hasselt zich uitspreekt tegen de bezetting. Dat kan door zich te engageren als ‘apartheidsvrije stad’, net zoals Oslo in Noorwegen, Barcelona in Spanje, Bèlem in Brazilië, Gent, Luik, Verviers en Zelzate in ons land. Daarmee toont het stadsbestuur zich solidair met de volkeren die gebukt gaan onder discriminatie en racisme, onderdrukking en apartheid”, legt Kim De Witte uit.
 
Concrete gevolg van een ‘apartheidsvrije stad’ is een doordacht aankoopbeleid zodat er op geen enkele manier steun verleend wordt aan staten of regimes die apartheid installeren. “De stad zou dan producten of goederen bannen die rechtstreeks van conflictgebieden of bezette gebieden komen, zoals de illegale Israëlische nederzettingen/kolonies in Palestina. Een apartheidsvrije stad doet ook geen zaken met bedrijven of organisaties die het nederzettingenbeleid direct of indirect ondersteunen”, legt De Witte uit.
 
In een tweede motie die de PVDA op de Hasseltse gemeenteraad indiende, vroeg de PVDA dat het stadsbestuur druk zet op de federale regering om dringende maatregelen te nemen tegen de Israëlische regering. Er voltrekt zich een humanitaire ramp in Gaza. De tijd dringt. Er moet een onmiddellijk staakt-het-vuren komen om het bloedvergieten te stoppen. Deze motie werd omgezet in een motie van de meerderheid met als doel ze te laten stemmen door de voltallige gemeenteraad.