Linkse partijen dienen samen resolutie in tegen kap Groene Delle

De linkse partijen Sp.a, Groen en PVDA leggen, op initiatief van deze laatste, samen een resolutie op tafel in het Vlaams parlement tegen de kap van De Groene Delle. “Minister Demir (N-VA) zegt in alle studio’s dat ze de natuur wil redden”, aldus Vlaams parlementslid Kim De Witte (PVDA). “Dat ze dan de daad ook bij het woord voegt en deze 23 hectare niet verloren laat gaan.”

Op 7 augustus eindigt het openbaar onderzoek over het GRUP Zolder - Lummen Zuid. Dat GRUP maakt de ontwikkeling van een deel van De Groene Delle mogelijk. Het protest tegen de kap is groot in heel de samenleving.

“Het gaat hier over een natuurgebied met moerasland, broekbossen, beekvalleien”, vertelt Kim De Witte (PVDA). “Het gebied verbindt het noordelijke en zuidelijke deel van De Wijers. Deze verbinding vernietigen heeft gevolgen op de flora en de fauna van heel de streek. Het gaat ook om waterrijk gebied, wat in tijden van droogte en klimaatopwarming echt geen detail is.”

“De beslissing is des te absurder als je weet dat er nog heel wat industriegebied beschikbaar is, in Limburg zelfs het meeste van heel Vlaanderen”, vervolgt De Witte. “De Bond Beter Leefmilieu berekende dat er nog 1.000 hectare beschikbaar industriegebied is in Vlaanderen, waarvan 200 hectare langs water.”

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vertelt in alle studio’s dat ze een groen hart heeft. Tijd om de daad bij het woord te voegen. “Met deze resolutie willen we, nog vóór de beëindiging van het openbaar onderzoek op 7 augustus, het debat naar het Vlaams parlement brengen”, zegt De Witte. “Zoals we hebben gedaan in de Hasseltse gemeenteraad. Gelukkig is er op Vlaams niveau wel een bereidheid van Groen en Sp.a om samen aan één koord te trekken, voor het volledige behoud van De Groene Delle.”

De bespreking van de resolutie zal in de commissie Leefmilieu plaatsvinden nog voor het zomerreces. “We maken een ongeziene periode van droogte mee. De maanden april en mei waren de droogste sinds het begin van de metingen in 1833. Het jaar 2020 is goed op weg om het vierde droogtejaar op rij te zijn. Wij hopen, samen met de druk van onderuit via het actiefront ‘De Groene Delle’, een meerderheid van de parlementsleden dan ook te kunnen overtuigen”, besluit De Witte.