Buurtprotest tegen geuroverlast Remo - Open brief

Voor het begin van de gemeenteraadszitting van Houthalen-Helchteren protesteerden een 80-tal buurtbewoners gisteren tegen de geuroverlast van het Remostort. De actievoerders pleitten voor een sluiting van het stort omdat het project "Closing the Circle" volgens hen onrealistisch is. PVDA Houthalen-Helchteren steunt de actievoerders met een open brief aan de eigenaar van het stort.

De burgemeester gaf toe dat de maatregelen genomen door de Group Machiels onvoldoende zijn gebleken en dat er drastischer maatregelen nodig zijn. Het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor het verbranden van het afval in plasma-ovens werd al vernietigd door de Raad van State. De bestendige deputatie van de provincie Limburg gaf echter onlangs nog een vergunning om extra industrieel afval te blijven storten. Zo lang die beslissing niet betekend is, kunnen we niet in beroep gaan, zegt Marcel Lijnen van de actiegroep Om U.

Wordt vervolgd.

Open Brief aan Group Machiels 

Geachte heer Machiels,

Ik moet toegeven: u bent slim, heel slim. Gewiekst is misschien een beter woord. Zo slaagde u erin de bevolking en de overheden in dit land te doen geloven dat u al het vuil op het stort weer proper kon krijgen met een ingenieuze ecologische tovermachine, genaamd "Closing the Circle". Onder het mom van dit groene sprookje kon u verder ongestoord storten. Zelfs de minister van leefmilieu was u goedgezind en liet je Ruimtelijk Uitvoeringsplan herschrijven zodat je toch weer verder kon. Vuilnis is immers big business. Ook de bestendige deputatie loopt aan uw handje en leverde onlangs een vergunning af voor uitbreiding van het stort. De provincie nam uw sprookje zelfs op in het SALK zodat u kan genieten van overheidssteun. En de gemeente? Die gelooft uw sprookje en gedoogt de stank als een plaag van Egypte.

Sluiting van het stort en sanering door u, de eigenaar: dit zijn de enige afdoende maatregelen om dit smerig spelletje van uw firma te doen stoppen. En mocht er later nog geurhinder optreden, een fikse administratieve boete (een gasboete) wegens milieuhinder en mogelijke schade aan de gezondheid van de omwonenden. Een grootschalig gezondheidsonderzoek, zoals ooit gevoerd in Genk-Zuid in verband met de luchtvervuiling door Aperam, moet dringend opgestart worden. Uit een enquête uitgevoerd door PVDA Houthalen-Helchteren bleek immers dat er opvallend veel kankers voorkomen in de wijken rondom Remo. De stankvlagen die geregeld 's avonds over delen van de wijk zweven, bevatten niet alleen geur maar ook gas die je niet echt gezond kunt noemen. Al meer dan 400 klachten, las ik onlangs in de krant. Mensen moeten zich opsluiten in hun huis met alle ramen dicht, kinderen kunnen niet buiten spelen: vindt u dat normaal?!

De dagen van uw vuile manieren zijn geteld meneer Machiels. Bereid u nu maar voor op het einde van uw afvalimperium. Wij zullen niet rusten vooraleer de ketting rond de poort hangt. Ik weet het: we zijn David tegen Goliath. De kleine man tegen het grootkapitaal. Maar uiteindelijk wint David. Als we ons verenigen en samen blijven aan één koord trekken, lukt het ons.


Vriendelijke groeten,

Jef Lingier,

namens PVDA Houthalen-Helchteren