Nieuws

Sinds september ontvangen 6.200 Vlamingen met een beperking een basisondersteuningsbudget (BOB) van de Vlaamse overheid. “Voor Eugene Janssen en Lieve Geyens maakt dit budget een wereld van verschil”, zegt Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Michelle Heijens, zorgdeskundige van de PVDA, nuanceert: “Niet alle ontvangers van het basisondersteuningsbudget zijn even tevreden als Eugene en Lieve. Voor velen is de hulp zelfs totaal ontoereikend”.

Nieuws

Op 7 november gaat de winteropvang voor daklozen van start in Hasselt. Het stadsbestuur heeft de opvang uitbesteed aan G4S, een commerciële bewakingsfirma. PVDA Hasselt maakte het nieuws bekend via een persbericht. "Het antwoord van het stadsbestuur op dit persbericht is vooral een aaneenschakeling van onjuistheden", stelt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

Nieuws

Een glimlach teweeg brengen op het gezicht van busreizigers om 8u00 ‘s morgens is niet moeilijk. Je hoeft alleen maar een pleister uit te delen tegen voetblaren, voor de reizigers die hun laatste bus terug missen en te voet naar huis moeten gaan.

Persbericht

290.000 euro verlies. Dat is het bilan van het Oud-Limburgs Schuttersfeest dat Maasmechelen dit jaar organiseerde. Voor dit immense verlies moet de gemeente Maasmechelen - de belastingbetaler dus - opdraaien. PVDA Maasmechelen legt samen met de Maasmechelaren een aantal alternatieven op tafel voor wat er met dat immense bedrag had kunnen gebeuren.

Persbericht

Op 7 november gaat de winteropvang voor daklozen in Hasselt van start. De Hasseltse OCMW-raad wijst de noodopvang voor daklozen toe aan G4S Care NV. Dat is de zorgtak van de commerciële bewakingsmultinational G4S. “Zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving wijs je niet toe aan een commerciële organisatie die als doel heeft winst te maken. Zeker niet aan een bedrijf met een bedenkelijke reputatie op vlak van mensenrechten ”, zegt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

Persbericht

Al meer dan zestig dagen zijn verschillende roltrappen in het station van Hasselt kapot. Voor jonge moeders met kinderwagens, ouderen met zware valiezen en mensen die slecht te been zijn is de toegang tot de treinen serieus belemmerd. PVDA Hasselt gaf deze reizigers vandaag een helpende hand. De linkse partij wil hiermee de noodzaak van een dringend herstel van de trappen en een betere toegankelijkheid van het station nog eens onder de aandacht brengen.

Persbericht

De provincie Limburg wil de huisjes en het poortgebouw van het Hasselts begijnhof verkopen. Daarmee zou een waardevol stukje provinciaal erfgoed in private handen terechtkomen. Sinds twee weken gaat de PVDA Hasselt rond met een petitie tegen verkoop van deze huisjes.

Nieuws

Ali Cetin, werknemer bij Vasco in Rotem, voert al meer dan 75 dagen vreedzaam protest tegen zijn onrechtmatig ontslag. Hij vatte post in een tentje voor zijn fabriek. Hij zorgt niet voor overlast en verhindert niemand de toegang. Toch liet de burgemeester van Dilsen-Stokkem, Lydia Peeters (Open VLD), hem op zaterdag 3 september hardhandig verwijderen

Persbericht

Graanul Invest, de nieuwe Estse eigenaar van de energiecentrale in Langerlo, is deze zomer begonnen met de ombouw van de oude steenkoolcentrale tot biomassacentrale. “Een slechte zaak voor de gezondheid van de Genkenaren, voor de werkgelegenheid in Limburg, het milieu en een dure grap voor de belastingbetaler”, vindt Genks PVDA-gemeenteraadslid Harrie Dewitte. Daarom neemt PVDA op 27 augustus deel aan de actie “Limburg verdient beter dan Langerlo”, georganiseerd door een aantal Limburgse milieuorganisaties.

Nieuws

De tweeling Sofie en Sara Voncken woont in Maasmechelen en is zeven jaar. Sofie heeft een zeldzame vorm van epilepsie. Ze heeft soms wel 50 epilepsie-aanvallen per dag. Die hebben voor blijvende hersenschade gezorgd. De ouders Jean Pierre Voncken en Urszula Milata hebben de overheid financiële steun gevraagd. Ze hebben daar volgens de regels ook recht op. Maar… die steun kan wel acht jaar op zich laten wachten. Want er staan 3.000 mensen op de wachtlijst.