Persbericht

PVDA voerde afgelopen weekend actie aan de tuin van de ambtswoning van de gouverneur in Hasselt. De linkse partij vraagt de openstelling van de tuin voor iedereen. Naast het ophalen van petities, organiseert de PVDA begin mei een rondleiding rond het park. “We zullen letterlijk een rondleiding moeten geven rond het park, want het is momenteel niet toegankelijk voor het publiek. Zeer jammer, want de Hasselaren hebben nood aan meer groen in de binnenstad”, zegt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

Persbericht

De Vlaamse regering heeft beslist geen subsidies te geven voor de ombouw van de  energiecentrale van Langerlo tot een geldverslindende biomassacentrale. Dat is een toegeving aan het brede verzet ertegen. De PVDA pleit voor een echt duurzaam alternatief op basis van wind- en zonne-energie. Dit levert niet alleen extra jobs op, maar ook een besparing van 186 miljoen euro. Investeren in duurzame energie is dus perfect mogelijk zonder de Turteltaks.

Persbericht

Het is een slechte zaak dat het Genks stadsbestuur toelating geeft de energiecentrale van Langerlo om te bouwen tot een grote, vervuilende verbrandingsoven. Afgelopen week bleek op het wetenschapscafé over fijn stof in Hasselt nogmaals hoe verontrustend de fijnstofwaarden zijn en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. “De biomassacentrale is slecht voor het milieu, slecht voor onze gezondheid en slecht voor onze portemonnee. Het kan nochtans anders.

Persbericht

Het eerste collectief ontslag na de hervorming van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) in de gehandicaptenzorg is een feit. De vzw ADO Icarus dankt 51 mensen af. Op een totaal van 271 werknemers. Dat is bijna één op vijf werknemers. Op een ogenblik dat er 14.000 mensen met een beperking op een wachtlijst staan, omdat er een nijpend tekort is aan opvangplaatsen.

Persbericht

Het voorstel van de UHasselt voor de aankoop van het begijnhof zou niet ontvankelijk verklaard zijn. “Dat verwondert niet", zegt Kim De Witte, "aangezien de aanbesteding werd geschreven op maat van private projectontwikkelaars. Indien de UHasselt het begijnhof niet mag overnemen, dan moet het in handen van de provincie blijven."

Persbericht

Van alle politicus-adviseurs van Telenet strijkt Open VLD’er Patrick Dewael, parlementslid en burgemeester van Tongeren, de grootste vergoedingen op. Tussen 2011 en 2015 ontving hij van Telenet in totaal 82.000 euro bruto, omgerekend 7.500 euro per vergadering. “Deze cumul van publieke en private mandaten ruikt naar belangenvermenging”, zegt Jeske Linten, voorzitter van PVDA Tongeren. “Wij vragen volledige transparantie over de adviezen die Dewael aan Telenet gaf. Daarnaast vragen we de burgemeester zijn exorbitante vergoedingen van Telenet terug te storten in de stadskas van Tongeren om te besteden aan de strijd tegen de groeiende kinderarmoede.”

Nieuws

Op 20 december 2016 besliste het schepencollege van de stad Genk om 440 platanen te kappen. Dat is 75 procent van het totale aantal in Waterschei. Vele Genkenaren kunnen, net als de PVDA, deze beslissing niet begrijpen. Ze gingen dan ook in protest. Met resultaat.

Persbericht

Na onthullingen over graaicultuur en belangenvermenging in de verschillende Vlaamse provinciehoofsteden, vraagt PVDA Limburg dat er volledige transparantie komt voor wat betreft onze hoofdstad. De PVDA wil dat er een overzicht komt van de wedden, de zitpenningen en de onkostenvergoedingen die de leden van het schepencollege in Hasselt krijgen voor al hun mandaten in publieke of private instellingen.

Nieuws

Vandaag de dag is werken in een rusthuis geen pretje. Het zorgpersoneel trekt aan de alarmbel. Negen op de tien zorgverleners zegt dat de ouderen niet meer de nodige zorgen krijgen door de toenemende druk op het personeel. Hoe is het zover kunnen komen?

Persbericht

Vanaf februari verhoogt de NMBS nogmaals haar treintarieven, met gemiddeld drie procent. “Wij aanvaarden niet dat de prijzen blijven stijgen, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening hoe langer hoe meer te wensen overlaat”, zegt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Limburg. Daarom deelde de PVDA op dinsdag 31 januari aan zes stations in Limburg folders uit met de titel “Hallo spoorbazen: de stiptheid omlaag, maar de tarieven omhoog?”.