PVDA Tongeren vraagt ontslag burgemeester Dewael uit adviesraad Telenet

Van alle politicus-adviseurs van Telenet strijkt Open VLD’er Patrick Dewael, parlementslid en burgemeester van Tongeren, de grootste vergoedingen op. Tussen 2011 en 2015 ontving hij van Telenet in totaal 82.000 euro bruto, omgerekend 7.500 euro per vergadering. “Deze cumul van publieke en private mandaten ruikt naar belangenvermenging”, zegt Jeske Linten, voorzitter van PVDA Tongeren. “Wij vragen volledige transparantie over de adviezen die Dewael aan Telenet gaf. Daarnaast vragen we de burgemeester zijn exorbitante vergoedingen van Telenet terug te storten in de stadskas van Tongeren om te besteden aan de strijd tegen de groeiende kinderarmoede.”

Volgens Patrick Dewael, die naar eigen zeggen nog zal bekijken of hij al dan niet uit de adviesraad van Telenet stapt, is er niet veel mis met dat mandaat: “Het is het recht van volksvertegenwoordigers om naast hun politiek mandaat ook nog professionele activiteiten uit te oefenen”, aldus Dewael. Geen vuiltje aan de lucht volgens de burgemeester, fractieleider, parlementslid en Telenet-adviseur. Hij zou zijn mandaten in volledige onafhankelijkheid uitoefenen.

“Ik stel me toch vragen bij Dewael’s zelfverklaarde onafhankelijkheid. Wat heeft een parlementariër die over telecomregelgeving en -tarieven beslist, te zoeken in de adviesraad van een telecommultinational als Telenet? Dat bedrijf is voor regelgeving en tarieven afhankelijk van de overheid. Telenet is bovendien een directe concurrent van het staatsbedrijf Proximus. In december 2015 werd in het parlement gestemd over de hervorming van Proximus. Datzelfde jaar kreeg Dewael maar liefst 18.000 euro bruto aan vergoedingen van Telenet", vertelt Jeske Linten.

"Het is pervers dat beroepspolitici betaalde mandaten bekleden bij multinationals of beursgenoteerde bedrijven. Je kiest ofwel te werken voor de gemeenschap ofwel voor privébelangen, die vaak tegengesteld zijn aan de gemeenschapsbelangen”, aldus Linten. “Het kan niet dat Telenet een parlementslid een vergoeding geeft van maar liefst 82.000 euro. Dit ruikt naar belangenvermenging en gelobby middenin het parlement. Reden genoeg dus om het onmiddellijke ontslag te eisen van Dewael uit de adviesraad en om volledige transparantie te geven over de inhoud van zijn adviezen aan Telenet”.

De linkse partij vraagt een einde aan de cumuls van mandaten die een directe invloed hebben op de politieke besluitvorming. Politici zijn er om te dienen, niet om zichzelf te bedienen. “Tongenaren hebben geen behoefte aan een burgemeester die de mandaten opstapelt en daarvoor riante vergoedingen krijgt. Tongenaren hebben het recht op een voltijdse burgemeester die zich in de eerste plaats bezighoudt met de problemen waar de bevolking van wakker ligt”, stelt Jeske Linten “Denk aan de leegstand in de binnenstad, de verkeersknopen die opgelost moeten worden of aan de toenemende kinderarmoede. In Tongeren steeg de kinderarmoede tussen 2010 en 2015 van 10,07 % naar 13,76 %. Dat is verontrustend. Wij stellen voor dat de burgemeester zijn torenhoge vergoeding van Telenet terugstort in de stadskas om daarmee projecten tegen kinderarmoede te financieren.”

Dewael zal na het terugstorten van deze enorme vergoedingen van Telenet trouwens geen boterham minder moeten eten. De Tongerse burgemeester behoort immers tot de best betaalde politici van het land. “Laten we even de optelsom maken: hij int jaarlijks zo’n 18.000 euro van Telenet, heeft een jaarinkomen van 80.597,62 euro als burgemeester van Tongeren, int zo’n 108.000 euro per jaar als federaal volksvertegenwoordiger, plus de forfaitaire onkostenvergoeding van zo’n 2.000 euro per maand. Daarbij komt nog ca. 25.000 euro per jaar als liberaal fractieleider in de Kamer. Zo komt hij aan een duizelingwekkend jaarinkomen van meer dan 255.000 euro bruto, of 21.200 euro per maand. Als voorbeeld van excessief graaien kan dit tellen. De Tongenaren verdienen geen grootgraaier, maar een voltijdse en geëngageerde burgemeester”, besluit Jeske Linten.