PVDA roept op Noord-Zuid te deblokkeren

PVDA Houthalen-Helchteren roept de politieke verantwoordelijken op het Noord-Zuiddossier nu eindelijk te deblokkeren. Na veertig jaar van studies en politiek gehakketak is het welletjes geweest. De stilstaande pendelaars en de bewoners langs de Grote Baan die al jaren fijn stof vreten, zijn de stilstand beu. De recente uitspraak van de Raad van State die nu definitief de deur sluit voor het omleidingstraject, biedt hiervoor een unieke kans.

Laat ons dit momentum gebruiken om nu volop te gaan voor het alternatief: de doortocht met tunnels. In 2002 was hierover al een politiek akkoord gesloten bij monde van Steve Stevaert en Patrick Dewael. Vijftien jaar zijn ondertussen verstreken zonder ook maar één spadesteek. Er is enorm veel tijd verloren.

De doortocht zou bovendien door de ondertunneling het fijnstof kunnen filteren, hetgeen de gezondheid van ons allen ten goede komt. De doortocht zou ook de dorpskern van Houthalen verenigen en nieuw leven inblazen, daar waar deze nu gesplitst wordt door de Grote baan. Boven de tunnels zou een eenbaansweg met een groene boulevard het lokaal verkeer kunnen afwikkelen.

Laat ons geen schrik hebben voor grote openbare werken. Zie maar naar Maastricht, een stad vele malen groter dan Houthalen-Helchteren, waar ze op vijf jaar tijd zonder al te veel hinder voor de bewoners ondertunnelingen gerealiseerd hebben.

Het gaat hier niet alleen om de leefbaarheid van vogels en planten, maar ook en vooral om de leefbaarheid van de mens. Eerst de mens, dan de winst.