Pers

Persbericht

In de Kapertoren zullen enkel jongeren onder 32 jaar mogen wonen. “De idee om betaalbare woningen te bouwen voor jongeren kunnen we zeker onderschrijven. Maar los van de juridische problemen met deze leeftijdslimiet riskeert het project sowieso zijn doel te missen. De stad bouwt woningen voor jongeren, die alleen ouderen kunnen betalen", reageert Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

Persbericht

Er is nood aan een radicale vernieuwing van de politieke cultuur. Als eerste stap stelde Sooi Van Limbergen, PVDA-gemeenteraadslid in Lommel, voor om alle mandaten én vergoedingen van de Lommelse schepenen en burgemeester openbaar te maken, zowel in de publieke als de private sector. Dat voorstel werd echter afgewezen door de deontologische commissie. De linkse partij gaat nu rond met een petitie om haar eis kracht bij te zetten.

Persbericht

PVDA Houthalen-Helchteren roept de politieke verantwoordelijken op het Noord-Zuiddossier nu eindelijk te deblokkeren. Na veertig jaar van studies en politiek gehakketak is het welletjes geweest. De stilstaande pendelaars en de bewoners langs de Grote Baan die al jaren fijn stof vreten, zijn de stilstand beu. De recente uitspraak van de Raad van State die nu definitief de deur sluit voor het omleidingstraject, biedt hiervoor een unieke kans.

Persbericht

De derde editie van De Andere Hasselaar verschijnt deze week. Samen met deze editie lanceert de PVDA haar grote parkeerenquête. “Sinds begin dit jaar is de zone voor betalend parkeren in Hasselt uitgebreid en zijn de tarieven verhoogd. Met onze parkeerenquête willen wij de impact daarvan peilen”, vertelt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

Persbericht

PVDA voerde afgelopen weekend actie aan de tuin van de ambtswoning van de gouverneur in Hasselt. De linkse partij vraagt de openstelling van de tuin voor iedereen. Naast het ophalen van petities, organiseert de PVDA begin mei een rondleiding rond het park. “We zullen letterlijk een rondleiding moeten geven rond het park, want het is momenteel niet toegankelijk voor het publiek. Zeer jammer, want de Hasselaren hebben nood aan meer groen in de binnenstad”, zegt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

Persbericht

De Vlaamse regering heeft beslist geen subsidies te geven voor de ombouw van de  energiecentrale van Langerlo tot een geldverslindende biomassacentrale. Dat is een toegeving aan het brede verzet ertegen. De PVDA pleit voor een echt duurzaam alternatief op basis van wind- en zonne-energie. Dit levert niet alleen extra jobs op, maar ook een besparing van 186 miljoen euro. Investeren in duurzame energie is dus perfect mogelijk zonder de Turteltaks.

Persbericht

Het is een slechte zaak dat het Genks stadsbestuur toelating geeft de energiecentrale van Langerlo om te bouwen tot een grote, vervuilende verbrandingsoven. Afgelopen week bleek op het wetenschapscafé over fijn stof in Hasselt nogmaals hoe verontrustend de fijnstofwaarden zijn en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. “De biomassacentrale is slecht voor het milieu, slecht voor onze gezondheid en slecht voor onze portemonnee. Het kan nochtans anders.

Persbericht

Het eerste collectief ontslag na de hervorming van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) in de gehandicaptenzorg is een feit. De vzw ADO Icarus dankt 51 mensen af. Op een totaal van 271 werknemers. Dat is bijna één op vijf werknemers. Op een ogenblik dat er 14.000 mensen met een beperking op een wachtlijst staan, omdat er een nijpend tekort is aan opvangplaatsen.

Persbericht

Het voorstel van de UHasselt voor de aankoop van het begijnhof zou niet ontvankelijk verklaard zijn. “Dat verwondert niet", zegt Kim De Witte, "aangezien de aanbesteding werd geschreven op maat van private projectontwikkelaars. Indien de UHasselt het begijnhof niet mag overnemen, dan moet het in handen van de provincie blijven."

Persbericht

Van alle politicus-adviseurs van Telenet strijkt Open VLD’er Patrick Dewael, parlementslid en burgemeester van Tongeren, de grootste vergoedingen op. Tussen 2011 en 2015 ontving hij van Telenet in totaal 82.000 euro bruto, omgerekend 7.500 euro per vergadering. “Deze cumul van publieke en private mandaten ruikt naar belangenvermenging”, zegt Jeske Linten, voorzitter van PVDA Tongeren. “Wij vragen volledige transparantie over de adviezen die Dewael aan Telenet gaf. Daarnaast vragen we de burgemeester zijn exorbitante vergoedingen van Telenet terug te storten in de stadskas van Tongeren om te besteden aan de strijd tegen de groeiende kinderarmoede.”

Pagina's