Stelimet: bijkomend onderzoek naar de frequente branden op het bedrijf

Harrie Dewitte

Achtergrond

Stelimet is het bedrijf in Genk met de meeste industriële branden en telkens is er een potentiële dreiging voor de volksgezondheid. Het is een bedrijf dat zich niet spontaan coöperatief opstelt.  Bij de laatste brand beloofde de burgemeester bijkomend onderzoek op het bedrijf.

Vragen

  • Uit wat bestaat dat onderzoek?
  • Wat zijn de afspraken met het bedrijf?
  • Ik vraag openbaarheid van de resultaten van dit onderzoek zodat de gemeenteraad zich kan beraden of dit bedrijf effectief de nodige maatregelen neemt om de werknemers en de omwonende te beschermen.