Essers, belofte om niet te kappen voor de procedures definitief zijn

Harrie Dewitte

Achtergrond

Recent gaf de auditeur het advies om geen kapvergunning voor Essers toe te kennen. Nochtans kreeg het bedrijf reeds een bouwvergunning, ondanks de lopende procedures voor de Raad van State. Essers beloofde in een ontmoeting met afgevaardigden van de gemeenteraad, om niet tot kappen over te gaan, zolang niet alle procedures rond waren.  Essers beloofde ook om slechts te kappen in functie van de reëel te bouwen loodsen.

Vragen

  • Komt Essers zijn belofte na om niet tot kappen over te gaan? 
  • Zoniet stel ik voor om de werken te laten stilleggen indien er begonnen wordt met kappen.