Kinderarmoede en voldoende kwaliteitsvolle, energiezuinige en betaalbare woningen in Genk

Bianca Booms

Achtergrond

Volgens het netwerk tegen armoede werken de preventieve oplossingen om kinderarmoede terug te dringen nog altijd het beste en dan denken we bijv. aan werk, maar ook aan het verzekeren van voldoende kwaliteitsvolle energiezuinige en betaalbare woningen voor gezinnen in armoede. Dat betekent dus dat de bouw van extra sociale woningen in heel Vlaanderen moet versneld worden. In Genk alleen al wachten nog steeds zo een 3000 gezinnen op een sociale woning en nog eens 3000 op een betaalbare koopwoning.

Voorstel

We weten dat Genk aan haar quotum zit, maar als je als burgervader vaststelt dat het mediaan inkomen van je Genkse bevolking 22.500 euro is, dan kun je je de vraag stellen of we toch niet meer moeten investeren in sociale woningen in Genk. Je slaat dan 2 vliegen in 1 klap: tewerkstelling en gezinnen die aan een sociaal tarief kunnen wonen, zodat ze meer koopkracht hebben. Dus waarom niet bewust de keuze maken om nog meer sociale woningen te bouwen in Genk?