Fordsite en de group Machiels en Co

Georges Houtmeyers

Achtergrond

Eindelijk nog eens extra goed nieuws voor Genk: o.a. het nieuw tewerkstellingsproject met een duizendtal jobs in het vooruitzicht nl. Green Logistics van de group Machiels en Co dat zich gaat vestigen op de Fordsite.

Vragen:

  1. Welke garanties voor werkzekerheid zijn hier aan de stad Genk gegeven? Voor welke tijdsspanne?  Gaan dat vaste contracten worden?
  2. Welk soort van logistiek is hier voorhanden? Wat is de aard van de activiteiten?
  3. Qua jobs: welke doelgroepen wil men hier bereiken? Genkse jongeren? Kunnen 50 + hier ook aan de slag?
  4. Essers gaat ook een activiteit ontplooien in samenwerking met de haven. Als ze daar toch plannen hebben om te bouwen, waarom dan nog langer een bos kappen op de plaats waar ze nu zitten?