Nieuwe milieuvergunning Essers

Harrie Dewitte

Achtergrond

nv H. ESSERS LOGISTICS COMPANY, Transportlaan 4 te 3600 GENK vraagt een nieuwe vergunning te bekomen voor de exploitatie van een inrichting voor het op- en overslaan van goederen voor derden, ter plaatse MONDEOLAAN 7 te 3600 GENK. Door de grote uitbreiding en wijziging van de opslagcapaciteit aan gevaarlijke en niet-gevaarlijke producten in de vergunde magazijnen wordt het bedrijf een Sevesobedrijf.

Zo voorziet men een uitbreiding voor:

  1. 30.000 ton, of 1.000 vrachtwagens meststoffen, waarvan gekend dat ze ontploffingsgevoelig zijn onder bepaalde omstandigheden.
  2. De opslag van brandbare vloeistoffen verdrievoudigt van 5.000.000 l tot 17.520.000 liter brandbare vloeistoffen (klasse 1)
  3. De opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 10.000 liter wordt verhoogd tot bijna 18 miljoen liter, dat is toch 900 grote tankwagens.

Vragen

  1. De site ligt vlak aan het Albertkanaal. Zijn er speciale maatregelen genomen om te beletten dat bij een eventuele calamiteit, deze stoffen – of derivaten- in het kanaal zouden terecht komen?
  2. Welke maatregelen zijn er voorzien om de bevolking te waarschuwen bij eventuele industriële calamiteiten?