Haast en spoed is zelden goed, maar soms telt wel elke minuut!

Bianca Booms

Verschillende keren per week moeten hulpverleners (dokters, verpleegkundigen) vaststellen tot grote ergernis dat de parkeerplaatsen in Genk-Centrum, speciaal voorzien voor hulpverleners, worden ingenomen door bestuurders die geen hulpverlener zijn of door andere hulpverleners. Er zijn maw gewoon te weinig parkeerplaatsen voor hulpverleners. Zeker als je weet dat Genk-Centrum eigenlijk een concentratie is van woningen met veelal bejaarde mensen en zij dus ook vaker beroep doen op dokters en verplegers aan huis.

Zeker op het Sint-Martinusplein is het elke keer een huzarenwerk om je auto daar kwijt te geraken. En dan hebben we het nog niet over de manier hoe je daar met je auto moet weggeraken als je merkt dat de parkeerplaatsen voor hulpverleners allemaal bezet zijn, omdat de slagboom er ook nog staat en de ruimte om te manoeuvreren nogal krap is. Sommige hulpverleners parkeren zich al bij Regina Mundi om te voet naar hun patiënten te vertrekken in het centrum, maar een huisarts of thuisverple(e)g(st)er heeft vaak niet de luxe om veel tijd te verliezen, omdat verschillende patiënten op haar/hem wachten.

Dan hebben we het ook nog niet gehad over de periode dat er evenementen worden georganiseerd in Genk-Centrum zoals met de kermis en de 1 mei-feesten, waarbij elke (niet-betalende) parkeerplaats onmiddellijk wordt ingenomen. Er wordt totaal geen rekening gehouden met deze situatie zodat onze hulpverleners hun werk niet naar behoren kunnen uitvoeren. Zo hebben we telefonisch contact opgenomen met de dienst “mobiliteit” en via mail.

In een periode dat zowat alle overheden en instanties de nadruk leggen op het “thuis” verzorgen van patiënten, chronisch zieken; dat men spreekt over “thuishospitalisatie”, maakt het stadsbestuur het zeer moeilijk voor de verzorgers.

Een huisarts stuurde ons ook een mail over  de boetes die ze kreeg tijdens een huisbezoek: “Het aantal plaatsen voor zorgverleners is ontstellend klein. Je bent als zorgverlener dus heel vaak verplicht om op een gewone parking te staan. Als ik me aan die plaatsen moet houden en te voet gaan, zouden er wel eens grote en zelfs levensgevaarlijke problemen kunnen ontstaat. Ik wil dat niet op mijn geweten hebben."

Voorstel

  • Is het mogelijk zoals vroeger het geval was, om als hulpverlener gewoon je hulpverleningskaart, afgeleverd door het stadsbestuur, achter je raam te steken en dat je op een gewone parkeerplaats mag staan? Maw gratis parkeren of het nu blauwe zone, betalend parkeren enz. is. Uiteindelijk gaat het hier om mensen die in nood zijn en als hulpverleners continu in de gaten moeten houden in welk soort parkeergebied ze zich bevinden….
  • Het aantal parkeerplaatsen voor hulpverleners voorzien in Genk-Centrum fors uit te breiden.