Opmerking bij het verslag van GR april 2017

C-Mine, reliëfverhoging (zie agendapunt GR april 2017)

De burgemeester heeft het in zijn antwoord over een “talud” waarvoor geen specifieke toelatingen nodig zijn. Op C-mine gaat het niet om het aanpassen van de helling, maar om een reliëf-aanpassing van een gebied van ongeveer 2 hectare met als resultaat zo’n 2m hoogteverschil vergeleken met vroeger. En als we de Vlaamse administratie mogen geloven, dan is een “reliëfwijziging, iedere aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard of de functie van het terrein wijzigt, wordt als aanmerkelijke reliëfwijziging beschouwd. De administratie, en de rechtspraak, beschouwde vroeger doorgaans enkel een reliëfwijziging van meer dan 50 cm als een aanmerkelijke reliëfwijziging. [1]”

[1] (artikel 99, 1, 4 van het nieuwe decreet van 18 mei 1999 op de ruimtelijke ordening).