Doorlichting Genk door audit Vlaanderen

Harrie Dewitte

Achtergrond

Op 15 maart 2017 kregen we van de burgemeester het rapport van Audit Vlaanderen. Het rapport beveelt aan om dit aan de raadsleden te bezorgen. Er worden in het rapport een aantal verbeterpunten voorgesteld. Oa:

  • Eens toegewezen worden de toegangsrechten evenwel niet op regelmatige basis opgevolgd. Hierdoor wordt de door het bestuur beoogde functiescheiding en beheersing van het risico op onrechtmatige betalingen, niet gerealiseerd (aanbeveling 1).
  • De stad Genk heeft in 2008 een deontologische code uitgewerkt. Op het vlak van het al dan niet aanvaarden van geschenken of uitnodigingen biedt deze code een interpretatieruimte die niet wordt opgevangen door andere initiatieven.
  • De Stad Genk heeft geen globaal (over)zicht op haar lopende contracten, wat het optimale gebruik ervan kan belemmeren. Ook een formele evaluatie van de leveranciers ontbreekt, waardoor goed en minder goed presterende leveranciers niet worden gedetecteerd.
  • Toch blijkt uit de gevoerde gesprekken en het testwerk dat in de praktijk de opvolging van de voorlopige oplevering niet systematisch uitgevoerd wordt, waardoor niet helemaal gegarandeerd is dat de uitgevoerde werken beantwoorden aan de vooropgestelde kwaliteit en de garantie op de werken minder verzekerd is (aanbeveling 3).
  • Uit het testwerk bleek dat in de praktijk meerwerken niet altijd tijdig ter validatie worden voorgelegd aan het college of de raad (afhankelijk van het bedrag van de overschrijding), waardoor ongeauthoriseerde budgetoverschrijdingen kunnen plaatsvinden (aanbeveling 4).

Vragen

  • Graag nog eens een opsomming van de bedragen bij aankopen / aanbestedingen  en de procedures die erbij horen: oa. Europese openbare aanbesteding, onderhandelingsprocedure…
  • Hoe verloopt de controle dat er geen afspraken gemaakt worden op voorhand? (ambtenaren, schepen)
  • Zijn er afspraken rond “etentjes” met aannemers en leveranciers?
  • Hoe gebeuren de evaluaties van leveranciers / uitvoerders?  Voor mij, als een buitenstaander is het toch verwonderlijk dat we dezelfde aannemers werken zien uitvoeren, waar er bij eerdere werken zware problemen geweest zijn.
  • In het rapport staat ook dat er systematisch 10% bijgeteld wordt bij het budget om meerwerken te kunnen opvangen.  Zijn dus alle budgetten die voorgelegd worden op de GR met 10% verhoogd?