Dear Hunter en de stadsvlucht

Harrie Dewitte

Achtergrond

Marlies Vermeulen en Remy Kroese zijn twee jonge architecten van het architectenbureau Dear Hunter. Ze logeerden, in samenwerking met het stadsbestuur, 3 maanden in twee containers in verschillende wijken in Genk.
Genk was hiermee de 5°  stad, naast Aachen, Hasselt, Maastricht en Heerlen, waar ze dit experiment deden. Ze hadden zeer vele contacten / ontmoetingen met gewone mensen. We hebben ze zelfs eens op de gemeenteraad gezien, waar ze de geprefabriceerde democratie konden bewonderen, waarbij de pers de antwoorden kreeg van de burgemeester, nog vooraleer er een discussie plaatsvond op de raad zelf.

Ze hebben een zeer interessant rapport gepubliceerd. In de planning stond dat hun missie zou aflopen in juni vorig jaar en dat ze hun rapport publiek zouden voorstellen, ook aan de gemeenteraad.  Maar dat mocht niet van de burgemeester….

Enkele proevertjes uit het rapport…
In veel  opzichten lijkt Genck zeer moeilijk te begrijpen, niet alleen ruimtelijk, maar ook inzake het sociaal beleid. Niettemin waren de investeringen in Genck hoog. … maar het idee en de visie achter dit alles leken ons zeer onduidelijk…

Indien het de bedoeling is om binnen Genck (de naam die ze gaven aan het stadscentrum) creatieve en verantwoordelijke communities te maken, is er nog absoluut veel werk te doen

Dat de CD&V reeds lang de belangen van de stad ondergeschikt maakt aan eigen belangen, wisten we reeds maar het was toch even verwonderlijk dat bestuurlijke macht gebruikt wordt om websites te claimen. Wie naar de website www.zwartberg.be zoekt komt uit bij http://genk.cdenv.be/  

Er staan nog meer leuke anekdotes in dit rapport die aantonen hoe het moeilijk het is voor creatieve mensen om iets te realiseren, als het niet onder de mantel van het stadsbestuur gebeurt.  Zo wilde een bewoner van Kolderbos de stationsbuurt wat opvrolijken met een Kebabstandje. Meteen kon hij de hangjongeren aanspreken. Maar onze architecten stonden verbaasd dat de burgemeester de moeilijkste horde was om te nemen.

Op 14 oktober 2015 kregen we van Isabelle Verheyen een voorstelling van het onderzoeksproject naar de oorzaken van de stadsvlucht uit Genk. (Onderzoekstraject “Stadsverlaters uit Genk” ) Volgens de toen voorgestelde tijdslijn zouden we de voorstelling van het eindrapport krijgen in december 2016.

Voorstel

Bespreking van beide rapporten in een commissie en op de gemeenteraad van mei 2017. Mensen die het willen voorbereiden kunnen hier het rapport van Dear Hunter al inkijken op volgende link.