Centrale Langerlo – Schone energie en schone lucht

Harrie Dewitte

Achtergrond

Iedereen (?) wist dat het project om de oude steenkoolcentrale van Langerlo om te bouwen naar een hout-afvalcentrale zowel economisch, technologisch, ecologisch als op het vlak van milieuhygiëne, een ramp was. De eerste slachtoffers van het gesjacher tussen Electrabel, EON, German Pellets en Granuul Invest, zijn de werknemers. Je moest geen macro-economist zijn om te zien wat er aan het gebeuren was: Electrabel doet een voordelige ruil van de steenkoolcentrale van Langerlo met het Duitse EON, dat teveel steenkoolcentrales had in Duitsland. De werknemers worden gewoon mee verkocht. EON ziet dat de druk op de steenkoolcentrales sterk toeneemt en dat de rendabiliteit op termijn niet meer gegarandeerd is en verkoopt de centrale, inclusief de werknemers, aan German Pellets. Er was nog een zekere garantie voor de werknemers dat, bij het mislukken van de operatie, EON voor een sociaal plan zou zorgen. Als later blijkt dat fraude en German Pellets dicht bij mekaar liggen, wordt de centrale in een afzonderlijke NV gestoken en verkocht / verpatst, inclusief de werknemers, aan Granuul Invest.
Nu iedereen inziet dat het om een faliekant project gaat, zijn de werknemers de klos. Er is geen geld meer, noch voor een nieuw project waar de werknemers zouden kunnen opgenomen worden, noch voor een fatsoenlijke ontslagregeling voor de werknemers, die meestal het grootste deel van hun leven voor de centrale gewerkt hebben.

Het stadsbestuur is nooit met een alternatief voorstel naar voor gekomen. Nochtans zijn er mogelijkheden in Genk. We hebben hiervoor nochtans verschillende troeven:

 • We hebben Energyville op THORpark, waar de stad (bewoners) een belangrijke investeringsbijdrage hebben gedaan, en dat de pretentie heeft om een eersterangsrol te spelen op Europees vlak inzake duurzame energie.
 • We hebben de site van Langerlo waar er nog twee STEG gascentrales staan. Deze kunnen ingeschakeld worden bij stroomtekort door gebrek aan wind/zon en de site kan ook uitgebouwd worden tot een plaats voor energiestockage onder de vorm van waterstof.  “waterstofbatterij”.
 • De burgemeester is voorzitter van Infrax, een intercommunale die een belangrijke rol zou kunnen spelen in de ontplooiing van het alternatief.
 • Genk heeft redelijk goede wijken, waar er op een intelligente manier aan lokale energieproductie (zonnepanelen) en slim energieverbruik zou kunnen gedaan worden.

Energyville heeft een studie gedaan op vraag van Greenpeace, de Bond Beter Leefmilieu: centraal stond de vraag of er een duurzaam alternatief haalbaar was voor Langerlo. Hieruit enkele elementen:

 • Zon- en windenergie op land kunnen jaarlijks evenveel energie opwekken als de centrale van Langerlo, met een vertraging van ongeveer 4 jaar.
 • 1 GigaWattUur windenergie en 1Gwh zonne-energie is voldoende om de energie, voorzien met de centrale van Langerlo, echt duurzaam te vervangen.
 • Het bruikbaar potentieel zonne-energie in Limburg is 5.314Gwh, het potentieel windenergie is 1.524Gwh.  Voor zonne-energie is meer dan genoeg potentieel op de bestaande daken, zonder dat daarvoor braakliggende terreinen moeten worden aangesproken.
 • Het plaatsen van jaarlijks gemiddeld 250 megawatt aan extra zonnepanelen en 200 megawatt aan windturbines, levert tegen 2024 de volledige capaciteit van de centrale van Langerlo. Concreet betekent dat 300 windturbines en 125.000 woningen met zonnepanelen en nog een tiental zonneparken in Vlaanderen moeten worden bijgeplaatst.
 • Dit alternatief is bovendien 1.100 miljoen goedkoper voor de overheid (bevolking). Met 1,3 miljard subsidies realiseer je het wind/zon energie project versus 2,4 miljard voor de hout centrale.

Voorstel

 • De stad legt de basis van een stedelijk of beter een intergemeentelijk energiebedrijf. Nu onze burgemeesters dromen van fusies van Hasselt, Genk, Houthalen, GAOZ… zou dat een project kunnen zijn waar ook de bewoners beter van worden.
 • We vragen aan Energyville een studie waarbij een gedeelte van het alternatief uitgewerkt wordt voor Genk.
 • Deze intercommunale gebruikt het systeem van derde betaler om zonnepanelen te installeren per wijk. Het kan zelfs “marktconform”.
 • De stad organiseert per wijk niet alleen de installatie van zonnepanelen maar ook lokale slimme distributie en slimme toestellen. Dat is een voor de bevolking een veel beter alternatief dan de huidige retributie van meer dan 200€ of het invoeren van een capaciteitstarief.