Publiek maken van alle mandaten van GR leden en schepencollege

Harrie Dewitte

Achtergrond

Na de opeenvolgende schandalen rond de intercommunales, en meer nog, rond de duistere NV’s en adviesorganen die binnen die intercommunales opgericht werden, hebben we op de GR van februari 2017 de vraag gesteld om alle mandaten van de GR-leden en het schepencollege publiek te maken. Aangezien belangrijke delen van de dienstverlening, die van groot belang zijn voor de inwoners, zoals distributie van water, gas, elektriciteit, kabel…. (gedeeltelijk) in handen zijn van dergelijke intercommunales. Bovendien heeft de burgemeester het voorzitterschap van Infrax, een zeer belangrijke speler. De burgemeester beloofde om dat op de GR van maart te brengen. In maart vroeg hij uitstel tot april om het “grondig” te doen.  Noppes.

Voorstellen

  • Afschaffing van alle NV’s en organen binnen het kader van de intercommunales en vervangen door zuivere intercommunales. Dit kan alleen transparantie en eerlijk beleid ten goede komen.
  • Voor elke intercommunale moeten we als gemeenteraad een (of meerdere) afgevaardigde kiezen. De afgevaardigden van de stad moeten voor elke algemene vergadering van deze intercommunales kort verslag uitbrengen en de belangrijkste discussies van de komende algemene vergadering toelichten.
  • Om corruptie en belangenvermenging tegen te gaan is transparantie van onze beleidsmensen van groot belang. Vandaar een jaarlijkse publicatie van alle mandaten met de bijhorende vergoedingen, ook in de private vennootschappen, van de burgemeester, de schepenen, de  gemeenteraadsleden en de hogere ambtenaren.