C-Mine: Grondverzet en reliëfaanpassing

Harrie Dewitte

Achtergrond

Vorig jaar hebben de stadsdiensten het terrein, ten westen van de straat C-Mine (zie kaartje), volledig zuiver gemaakt, vlak gemaakt, aangevuld met teelaarde en ingezaaid met gras. Er werden twee stoeppaden dwars door het terrein tot aan Deusjevoo (FabLab) aangelegd. Drie jaar geleden werd op C-Mine illegaal afvalgrond gestort en het kostte de stad €60.000 om die te bewerken en te verwijderen.  

Dit jaar werden enorme hoeveelheden puinaarde aangevoerd, eerst met tractoren / aanhangwagens van derden en later ook met vrachtwagens van de stad. Het gaat om puin van zeer diverse aard: bouwpuin, zand, uitgraving van straten… Het terrein A , tussen de Noordlaan (Singlisstraat) en C-Mine, ik schat het een twee ha groot, werd ondertussen zo’n twee meter verhoogd, waardoor het reliëf nu zo’n twee meter boven het straatoppervlak uitsteekt. Bovenop dit puin wordt een dunne laag zwarte aarde (Teelaarde? Compost?) gelegd. Ook op terrein B wordt puinaarde gestort, bovenop het aangelegde en ingezaaide terrein.

Terreinschets:

Vragen

  • Alle experts zijn het erover eens dat we voorzichtig moeten zijn met het uitspreiden van dergelijk grote hoeveelheden puingrond over een grote oppervlakte. Zeer recent werd in Peer puin dat asbest bevatte, uitgestrooid over landbouwgrond en werd het gebruikt in wegen-en bermaanleg. Zijn deze grondverplaatsingen op C-mine volgens de regels der kunst gebeurd? Zijn er de nodige vergunningen en attesten?
  • Moet er voor dergelijke omvangrijke profielwijzigingen geen goedkeuring gegeven worden?
  • Wordt deze terreinverhoging ook toegepast op de rest van het terrein? (B)
  • Wat zijn de uiteindelijke plannen met C-Mine? Oorspronkelijk waren hier 600 nieuwe woningen gepland.  Nadien werd Site21 gepland met 200 nieuwe woningen. Na de ervaringen met een conglomeraat van meer dan 20 NV’kes, met half frauduleuze praktijken, staan er nu 30 woningen, waarvan er 22 met gebreken. Gans het project ligt stil. Nadien zouden er half-industriële gebouwen komen, genre FabLab (Deusjevoo). Ook dat ligt blijkbaar plat. Wat zijn nu de eigenlijke plannen van het stadsbestuur en in welk ruimer ontwikkelingsplan kadert dat rond het gebeuren van C-Mine?