Kunstgras op voetbalvelden, rubberkorrels en giftige aromatische koolwaterstoffen

Harrie Dewitte

Achtergrond:

Het stadsbestuur liet de gemeenteraad royaal subsidies stemmen voor het aanleggen van kunstgrasvelden. Nu blijkt dat de rubberkorrels voor minstens 9 diverse giftige koolwaterstoffen te hoog schoren en zelfs een contactduur van minder dan één minuut potentieel gevolgen kunnen hebben voor de latere gezondheid. Er zijn veel kinderen die op dergelijke kunstmatten spelen.

Voorstel:

Volgens het (reeds veel te lakse!!) REACH principe (of voorzorgsprincipe) zou het best zijn om dergelijke korrels weg te nemen en te vervangen door kurkkorrels.