Slimme meters toch niet zo slim

Bianca Booms

Achtergrond

Vlaams energieminister Bart Tommelein wil de slimme meters vanaf 2019 in Vlaanderen uitrollen. Voor het zover is, moet de Vlaamse energieregulator VREG een kosten-baten analyse maken.

Moesten die slimme meters nog voordelig zijn voor de gewone man in de straat… Die slimme meters zijn vooral duur. Onze energiespecialist Tom De Meester heeft hier onderzoek naar gevoerd en is tot het volgende besluit gekomen:

  • Een slimme meter kost alleen al 168 euro, de installatiekosten niet inbegrepen. Dat is dubbel zo duur als een klassieke meter. Slimme meters algemeen uitrollen zadelt de samenleving op met een factuur van 1,6 miljard euro. En wie betaalt dat? De consument natuurlijk. De kosten worden nl doorgerekend in de distributienettarieven. De VREG rekende al uit dat we vanaf 2019 zo 35 tot 50 euro per jaar meer mogen betalen en ook de gasrekening per jaar 25 euro duurder wordt.
  • Met de slimme meters hebben we geen meteropnemers meer nodig en kan de energiesector elk kwartier digitaal de verbruiksgegevens per gezin zien binnenstromen. Energiebedrijven gaan maw ook veel sneller hun geld zien binnenkomen, omdat het verbruik maandelijks én accuraat wordt afgerekend. En wanbetalers worden snel en ook just in time gedropt, want dankzij de slimme meter kan de stroom voortaan op afstand dichtgeknepen worden. Efficiënt zijn die slimme meters dus wel, maar of ze ook sociaal zijn?
  • Maar bovenal: de slimme meter maakt ook nieuwe, slimme tarieven mogelijk. Electrabel en co. dromen van tariefformules waarbij de stroomprijs dag per dag of zelfs per uur verschilt! De consument verliest nu al het noorden in het oerwoud van tarieven! Flexibele tarieven maken onze energiefactuur dus nog meer wispelturiger. Niemand zit te wachten op jojo-tarieven die op piekmomenten 3 tot 5 keer duurder uitvallen. Maar de energiesector zal het worst wezen.
  • Slimme meters zouden de gezinnen ook helpen om stroom te besparen. Uit officiële modellen zou blijken dat consumenten tot 3,4% kunnen besparen op hun elektriciteitsverbruik. Maar wat zien we? In Nederland waar al 25% van de huishoudens een slimme meter kreeg, blijkt dat slimme meters nauwelijks 1 % (!) energiewinst opleveren. Terwijl de slimme meters moesten leiden in Nederland tot een besparing van 770 miljoen euro, zitten zij met een financiële kater die door het officiële Planbureau voor de Leefomgeving geschat wordt op “enkele honderden miljoenen euro’s”.
  • Dan hebben we het nog niet gehad over de Nederlandse studie van de universiteit van Twente die heeft uitgewezen dat zeker 750.000 slimme meters die in Nederlandse meterkasten hangen, meer meten dan het daadwerkelijk verbruik. De stand op deze meterkasten kan tot 6 keer hoger (!) uitvallen dan het werkelijke energieverbruik.

Ons besluit is dat we slechts voor slimme meters kunnen zijn als ze ook voordeel opbrengen voor de gewone man in de straat.

Vragen:

  • Kunt u een recente stand van zaken geven van het aantal gezinnen met budgetmeter voor elektriciteit en gas in Genk? Hoe is deze evolutie de afgelopen 5 jaar?
  • Hoeveel gezinnen zitten op een minimum levering van elektriciteit? Hoe is deze evolutie de afgelopen 5 jaar?
  • Hoeveel gezinnen hebben een betalingsachterstand voor elektriciteit en/ of gas? Hoe is de evolutie de afgelopen 5 jaar?
  • Hoeveel bedraagt de gemiddelde en mediane duur van zo een betalingsachterstand uitgedrukt in maanden voor elektriciteit en gas? Hoe is de evolutie hiervan de afgelopen 5 jaar?
  • Welke extra maatregelen zou de stad Genk nemen voor deze doelgroepen als die slimme meters bij hen zouden geplaatst worden om deze gezinnen te ondersteunen?