Bionerga

Harrie Dewitte

Achtergrond

Het restafval van het huishoudelijk afval dat opgehaald wordt door Limburg.net wordt verbrand in de oven van Bioenerga. Dat is een van die (potentieel) gevaarlijke NV’s die opgericht werden door de intercommunale Limburg.net. In het verslag van de raad van bestuur vragen ze een verlenging van het exclusiviteitscontract over de levering van afval. Gezien de zeer talrijke misbruiken die aan het licht zijn gekomen inzake NV’s en andere constructies opgericht binnen de schoot van Intercommunales, is het raadzaam om vooraleer dat contract goed te keuren, er een grondige maatschappelijke discussie te houden.

Vragen:

  1. Is het wenselijk en maatschappelijk nuttig om de NV Bioenerga in stand te houden?
  2. Wat zijn de zaken die in het geding zijn bij de constructie van een nieuwe verbrandingsoven?
  3. Huisvuilverbranding moet zo dicht mogelijk bij de plaatsen van ophaling gebeuren. Waarom wordt er dan een oven gepland die 250.000 ton afval jaarlijks kan verwerken terwijl we in Limburg minder dan 150.000 ton produceren?