Stem voor de Rode Ambiorix

Naar jaarlijkse gewoonte reikt PVDA Limburg op haar nieuwjaarsreceptie de Rode Ambiorix uit aan een initiatief dat zich in 2016 op een bijzondere manier geëngageerd heeft voor een solidaire en warme samenleving.

Breng hier je stem uit voor het project dat volgens jou de Rode Ambiorix 2016 verdient. Heb je geen toegang tot Facebook? Stuur ons dan een mailtje met je keuze.

Dit jaar hebben we vier genomineerden uit verschillende hoeken van de samenleving:

  • De Witte Woede: werknemers en vakbonden uit de zorgsector
  • Architectuurstudenten met hun petitie tegen de verkoop van het Hasselts begijnhof
  • Coöperatieve bakkerij en koffiehuis ComPani
  • Werknemers en vakbonden bij ZF Wind Power

De Witte Woede: werknemers en vakbonden uit de zorgsector

Verschillende keren dit jaar kwamen werknemers uit de zorg-, welzijn- en cultuursector op straat. Op de grote non-profitbetoging van 24 november zakten meer dan 20.000 werknemers af naar Brussel. Ook vanuit Limburg trok een grote delegatie zorgverleners, samen met patiënten en zorgbehoevenden, naar de hoofdstad. Ze zijn woedend op de regeringspartijen die de zorg, welzijn en cultuur kapot besparen. "De rimpeldagen afschaffen zal zorgen voor nog méér burn-outs", "Geef jongeren een job", "Eerst de patiënten, niet de centen", klonk het bij de betogers. Een maand later, op 22 december, voeren weer 1.000 werknemers uit zorg, welzijn en cultuur in Brussel actie. Zij vragen een nieuw sociaal akkoord, met aandacht voor een betere combinatie arbeid en gezin. Ze willen meer personeel zodat de overdreven flexibiliteit een halt kan toegeroepen worden en de werkdruk draaglijk wordt. De actie heeft resultaat: op 17 januari 2017 starten de onderhandelingen over nieuwe sociale akkoorden in de non-profit. De betogingen zijn een waarschuwing aan de regering: de witte woede is terug!

Architectuurstudenten met hun petitie tegen de verkoop van het Hasselts begijnhof

Architectuurstudenten van de Universiteit Hasselt zijn half oktober een online petitie begonnen waarin ze vragen het Hasselts begijnhof publiek te houden en niet te verkopen aan projectontwikkelaars. “De huisjes van het Hasselts begijnhof zijn beschermd als monument. Ze vormen een wezenlijk onderdeel van onze geschiedenis. Met dat verleden moeten we respectvol omgaan. Met zijn ligging in de tuin van kunstencentrum Z33 – een oase van groen en rust voor heel wat bezoekers – is het Hasselts begijnhof bij uitstek een openbare plek. Een plaats van en voor Hasselaren en Limburg. Dat laat je niet zomaar in handen van projectontwikkelaars komen. Zo’n mooie, historische plek mág je niet privatiseren. Die hoort van iederéén te blijven,” luidt de tekst bij de petitie. Eind december verzamelden de studenten al meer dan 3.000 handtekeningen. De handtekeningen en reacties worden in januari overhandigd aan het provinciebestuur.

Coöperatieve bakkerij en koffiehuis ComPani

ComPani is een coöperatieve bakkerij, lunch- en koffiehuis in Houthalen. De coöperatieve wil samen de handen uit de mouwen steken om nieuwe vormen van produceren en consumeren in de praktijk te brengen. Dit om een alternatief te bieden voor de huidige “niets ontziende economische groei die een zware hypotheek legt op huidige en toekomstige generaties (klimaatopwarming, milieuverontreiniging, grondstoffenschaarste, …)”. ComPani vertrekt vanuit een aantal ecologische principes zoals het gebruik van lokale (als mogelijk biologische) grondstoffen en producten, minimale verpakking, een goed water- en energiebeheer en het vermijden van voedselverspilling. De coöperatieve biedt verder tijdelijke tewerkstellingskansen als opstapje naar het herwinnen van zelfvertrouwen. Jongeren die vanwege een beperking moeilijker meekunnen in het reguliere arbeidscircuit, maar die toch op zoek zijn naar een volwaardige job, kunnen ook bij ComPani terecht.

Meer info

Werknemers en vakbonden bij ZF Wind Power

Zes dagen lang, van 27 april tot 2 mei, legden de werknemers van ZF Wind Power in Lommel in gemeenschappelijk vakbondsfront het werk neer. ZF Wind Power in Lommel, producent van tandwielkasten voor windturbines, stelt een kleine duizend werknemers te werk. Aanleiding voor de actie was de grote ontevredenheid over het personeelsbeleid, over het toenemend aantal overuren en de wildgroei aan tijdelijke contracten na de herstructurering van 2013. De actievoerders eisten onder meer het omzetten van tijdelijke in vaste contracten. Het draagvlak voor de actie bleek zeer groot in het bedrijf. Bij de aanvang van de staking verzamelden 150 werknemers aan de poorten. De dagen die volgden werd het piket continu bemand door enkele tientallen vakbondsmensen. Tijdens de staking was alleen het veiligheidspersoneel aan het werk.

Lees meer