Met de klimaattrein door Sint-Truiden voor een doortastend klimaatbeleid

In de aanloop naar de klimaatonderhandelingen die begin december in Parijs plaatsvinden, organiseerde PVDA Sint-Truiden zaterdag 21 november een ludieke klimaatactie. Van het station tot aan de Groenmarkt zetten we met onze menselijke klimaattrein de eis voor een sterker klimaatbeleid kracht bij.

Op 29 november zou PVDA met een grote delegatie deelnemen aan de klimaatmars in Parijs. We zouden er verregaande en bindende uitstootnormen voor broeikasgassen en een radicaal ander energiebeleid eisen. De mars is echter - om begrijpelijke redenen - geannuleerd. De strijd tegen terreur is nu de eerste prioriteit.

"Wij hebben begrip voor de beslissing van de Franse regering", vertelt Kim De Witte, voorzitter van de PVDA in Limburg. "Maar dat verhindert ons niet om kleinere klimaatacties te organiseren. De klimaatconferentie in Parijs zal immers doorgaan. Het blijft nodig om democratische druk te zetten, als tegenwicht tegen de lobby van olie- en energiemonopolies."

De tijd dringt

Onze planeet warmt in sneltempo op. De gevolgen daarvan zijn vandaag al voelbaar, vooral in het Zuiden, maar ook bij ons. We zien meer en extremere hittegolven, droogtes, overstromingen, zware stormen en een stijgende zeespiegel. Als we een leefbare planeet willen doorgeven aan onze kinderen, dan moeten we nú in actie schieten en de CO2-uitstoot drastisch verminderen.

De strijd tegen de klimaatverandering is niet alleen een ecologische, maar ook een sociale strijd tegen de groeiende mondiale ongelijkheid. Door deze klimaatverandering dreigt die ongelijkheid alleen maar toe te nemen. Vooral mensen in het Zuiden en armere lagen van de bevolking betalen vandaag de zwaarste tol. Wereldwijd tellen we nu al tweehonderdduizend klimaatvluchtelingen.

We kunnen de klimaatproblematiek dus niet meer loszien van heel wat grote mondiale problemen. Onze honger naar olie en andere fossiele energiebronnen zorgt niet alleen voor zeer veel uitstoot van CO2, maar evengoed voor de rechtstreekse financiering van een groot aantal conflicten in het Midden-Oosten en Afrika. Ook extreme droogtes, verwoestijning, waterschaarste, gebrek aan vruchtbaar land en mislukte oogsten zorgen voor een toenemend aantal sociale en gewapende conflicten.

Daarom pleit PVDA voor een meer doortastend en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Dat kan onder andere door sterker te investeren in klimaatneutraal transport en openbaar vervoer, door een kritische evaluatie van de emissiehandel, door over te schakelen naar klimaatneutrale steden. Op die manier creëren we bovendien kwaliteitsvolle en duurzame werkgelegenheid. De Volksvertegenwoordigers van de PVDA in de Kamer legden hun visie neer in een klimaatresolutie.

De Climate Express organiseert op zondag 29 november een alternatieve klimaatmars. Niet in Parijs, maar in Oostende. Hier vind je meer praktische info.

Bekijk hier de fotoreportage van deze actie.