Wet Ford & toeleveranciers

PVDA+ op zoek naar 15.000 handtekeningen voor wetsvoorstel

Ford zet bij ons 10.000 mensen op straat terwijl Ford USA een recordwinst haalt van 6 miljard dollar.

De staalreus Arcelor Mittal sluit 7 van de 12 lijnen in Luik terwijl het superwinsten opstrijkt.

Caterpillar in Gosselies bij Charleroi smijt 1.400 mensen buiten en maakt tegelijk 5,3 miljard dollar winst.

DAT NOOIT MEER !   

De regering pampert de grote bedrijven met lastenverlagingen, het cadeau van de notionele intrest, enz. Die pamperpolitiek van de regeringspartijen helpt niks. De grote bedrijven maken superwinsten en betalen geen of bijna geen belastingen en gooien tegelijk honderden en duizenden mensen op straat. Het is hoog tijd om dwingende maatregelen te nemen. Onze politici moeten hun verantwoordelijkheid opnemen.

Wij willen een  wet ter bescherming van de werkgelegenheid, een “Wet Ford en toeleveranciers” om onze jobs te beschermen:

1.    Verbod op afdankingen voor grote ondernemingen die herstructureren of delocaliseren om meer winst te maken;

2.    Verstrenging van de ontslagwetgeving - ontslag in België moet minstens even moeilijk zijn als in onze buurlanden. Bijvoorbeeld: elk ontslag moet voorgelegd worden aan de rechtbank zoals in Nederland en Frankrijk;

3.    Verplichting tot terugbetaling van alle ontvangen cadeaus (subsidies, fiscale en parafiscale vrijstellingen, rechtstreekse giften,…) voor grote bedrijven die delocaliseren;

4.    Een verplichting tot opname in het sociaal akkoord van alle werknemers in de toeleveringsbedrijven en onderaannemingen die getroffen worden door de herstructurering van een groot bedrijf.

De PVDA zal de komende maanden de boer opgaan om 15.000 handtekeningen op te halen. Op de werkvloer, tijdens vakbondsacties, aan de poorten van Arcelor, Caterpillar, Volvo, Audi, ... en alle andere bedrijven waar er beursingeinspireerde ontslagen dreigen.

Laten we de bedriegers stoppen, laten we zorgen dat we onze jobs echt beschermen. Eind september willen we met 15.000 handtekeningen naar het Vlaams, Waals en federaal parlement trekken. De tsunami aan ontslagen moet stoppen.

Deze petitie is een gezamenlijk initiatief van Gaby Colebunders (afgevaardigde ACV Ford Genk) Zidan El Bachir (afgevaardigde ABVV Syncreon) en Stany Nimmegeers (PVDA Limburg).

Je kunt de petitie hierdownloaden en iedereen uit je omgeving laten tekenen. Graag terugsturen naar:

Wet Ford & toeleveranciers

Keinkesstraat 3/12,

3600 Genk

Voor meer info: mail naar gaby.colebunders@skynet.be